25 jun 2015 10:48

25 jun 2015 10:48

Skövde miljörankad 76:a

Förbättring av kommunen

Örebro är enligt Miljöaktuellts senaste granskning den bästa miljökommunen i landet. På plats 76 plats infinner sig Skövde, vilket innebär en klar förbättring jämfört med fjolårets granskning.

Granskningen är gjord av tidningen Miljöaktuellt som årligen mäter aktivitet och ambition på bred front inom miljöområdet mellan landets kommuner.

Sveriges bästa miljökommun 2015 är Örebro kommun med 47,26 poäng av 60 möjliga. Lomma kommun rankades som näst bäst med sina 46,38 poäng och Göteborg blev trea med 45,94 poäng.

Skövde kommun ligger på plats 76 i år med 33,11 poäng, vilket är en förbättring med 32 platser jämfört med fjolårets granskning.

– Vi gratulerar Skövde kommun som klättrar från plats 108 i fjolårets rankning till plats 76 i år, säger Mikael Salo, chefredaktör på Miljöaktuellt i ett pressmeddelande och fortsätter:

– Vi vill att rankningen ska vara en energiinjektion i kommunernas miljöarbete, både genom att vi lyfter fram föredömer och genom att vi är en blåslampa där det behövs förbättringar.

Tuffa klimatmål

Enligt årets granskning fortsätter kommunerna att driva det svenska miljöarbetet framåt. Tuffa klimatmål som är ambitiösare än de nationella är ett exempel.

– Det är kommunerna som är motorerna i det svenska miljöarbetet eftersom de i praktiken genomför omställningen till ett miljösmart område. Därför är det viktigt att regelbundet mäta deras aktivitet och ambition, säger Salo.

Men granskningen visar också att var det endast är var femte kommun som har tydliga direktiv som utesluter finansiella investeringar i verksamheter med stor miljö- och klimatpåverkan.

– Här finns stor förbättringspotential, konstaterar Salo.

Granskningen är gjord av tidningen Miljöaktuellt som årligen mäter aktivitet och ambition på bred front inom miljöområdet mellan landets kommuner.

Sveriges bästa miljökommun 2015 är Örebro kommun med 47,26 poäng av 60 möjliga. Lomma kommun rankades som näst bäst med sina 46,38 poäng och Göteborg blev trea med 45,94 poäng.

Skövde kommun ligger på plats 76 i år med 33,11 poäng, vilket är en förbättring med 32 platser jämfört med fjolårets granskning.

– Vi gratulerar Skövde kommun som klättrar från plats 108 i fjolårets rankning till plats 76 i år, säger Mikael Salo, chefredaktör på Miljöaktuellt i ett pressmeddelande och fortsätter:

– Vi vill att rankningen ska vara en energiinjektion i kommunernas miljöarbete, både genom att vi lyfter fram föredömer och genom att vi är en blåslampa där det behövs förbättringar.

Tuffa klimatmål

Enligt årets granskning fortsätter kommunerna att driva det svenska miljöarbetet framåt. Tuffa klimatmål som är ambitiösare än de nationella är ett exempel.

– Det är kommunerna som är motorerna i det svenska miljöarbetet eftersom de i praktiken genomför omställningen till ett miljösmart område. Därför är det viktigt att regelbundet mäta deras aktivitet och ambition, säger Salo.

Men granskningen visar också att var det endast är var femte kommun som har tydliga direktiv som utesluter finansiella investeringar i verksamheter med stor miljö- och klimatpåverkan.

– Här finns stor förbättringspotential, konstaterar Salo.

  • Erika Augustsson