25 jun 2015 19:14

29 jun 2015 09:23

Student varnad efter provfusk

En elev på Högskolan i Skövde tilldelades en varning efter att ha använt otillåtna anteckningar under en tentamen.

 

Under provtillfället i våras stod det tydligt på tavlan att det endast var tillåtet att använda papper och penna, något som alla var överens om.

Läraren såg att en av studenterna ändå hade tagit fram anteckningar på sin dataskärm och frågade varför. Eleven svarade att denne letade efter svaret på en uppgift, vilket eleven trodde var tillåtet.

När provet var slut ville eleven förklara sig och sa att denne inte trodde sig hinna göra klart provet och hade därför gett upp. För att hitta de rätta svaren hade eleven, utan att tänka sig för, tagit fram de otillåtna anteckningarna från en tidigare föreläsning.

Elevens avsikt var dock inte att fuska och det borde bekräftas av att denne inte försökte dölja anteckningarna på skärmen när läraren närmade sig. Disciplinnämnden vid högskolan i Skövde beslutade därför att tilldela eleven en varning.

Liknande händelser kan annars leda till avstängning i högst sex månader.

 

 

Under provtillfället i våras stod det tydligt på tavlan att det endast var tillåtet att använda papper och penna, något som alla var överens om.

Läraren såg att en av studenterna ändå hade tagit fram anteckningar på sin dataskärm och frågade varför. Eleven svarade att denne letade efter svaret på en uppgift, vilket eleven trodde var tillåtet.

När provet var slut ville eleven förklara sig och sa att denne inte trodde sig hinna göra klart provet och hade därför gett upp. För att hitta de rätta svaren hade eleven, utan att tänka sig för, tagit fram de otillåtna anteckningarna från en tidigare föreläsning.

Elevens avsikt var dock inte att fuska och det borde bekräftas av att denne inte försökte dölja anteckningarna på skärmen när läraren närmade sig. Disciplinnämnden vid högskolan i Skövde beslutade därför att tilldela eleven en varning.

Liknande händelser kan annars leda till avstängning i högst sex månader.