25 jun 2015 06:00

25 jun 2015 06:00

"Vi gör det av två skäl"

En av Skövdes mest olycksdrabbade korsningar görs säkrare.

Korsningen mellan Ekängsvägen och Karstorpsvägen får trafikljus i höst.

– Vi gör det av två skäl, för att minska olycksrisken och för att bussarna ska få det enklare att komma ut i trafiken, säger Stig Johansson, samhällsbyggnadsingenjör vid Skövde kommun.

Genom åren har det smällt många gånger i korsningen. Vissa förändringar har gjorts och för några år sedan skapades en ny infart till Lillegårdens idrottsområde samtidigt som busshållsplatsen byggdes ut.

Nu tas ytterligare ett steg. Efter sommaren installeras trafikljus i korsningen. Skövde kommun beräknar investeringen till två miljoner kronor.

Flera satsningar

Hållplatsen har blivit en viktigare knytpunkt i busstrafiken och trafikljusen förväntas förenkla för dessa att ta sig ut i trafiken igen.

I kommunens budget för 2016 ingår flera andra infrastruktursatsningar:

3 miljoner kronor läggs på att förlänga Gruvgatan mot Falköpingsvägen.

26 miljoner kronor har lagts in för trafikplatsen Norra Ryd.

14 miljoner kronor satsas på en ny trafikplats vid Aspö och det nya bostadsområde som planeras där.

5 miljoner kronor finns inlagda på nya och ombyggda busshållplatser. Totalt satsas här 13 miljoner kronor under en femårsperiod.

Däremot är det fortfarande säkert hur en ombyggnad av trafikplatsen vid Nolhagavägen/Gustaf Adolfsgatan ska se ut.

Skövde kommun vill bygga en rondell, men Coop och fastighetsägarna till Elins Esplanad har haft olika synpunkter på vad som är bästa utformningen.

Avvaktar utredning

Nu har kommunen satt halt på projektet.

– Vi avvaktar det pågåendet arbetet med att ta fram en ny detaljplan för Norrmalm och den analys av trafikflödena på Vadsbovägen som nu pågår, kommenterar Stig Johansson.

– Vi gör det av två skäl, för att minska olycksrisken och för att bussarna ska få det enklare att komma ut i trafiken, säger Stig Johansson, samhällsbyggnadsingenjör vid Skövde kommun.

Genom åren har det smällt många gånger i korsningen. Vissa förändringar har gjorts och för några år sedan skapades en ny infart till Lillegårdens idrottsområde samtidigt som busshållsplatsen byggdes ut.

Nu tas ytterligare ett steg. Efter sommaren installeras trafikljus i korsningen. Skövde kommun beräknar investeringen till två miljoner kronor.

Flera satsningar

Hållplatsen har blivit en viktigare knytpunkt i busstrafiken och trafikljusen förväntas förenkla för dessa att ta sig ut i trafiken igen.

I kommunens budget för 2016 ingår flera andra infrastruktursatsningar:

3 miljoner kronor läggs på att förlänga Gruvgatan mot Falköpingsvägen.

26 miljoner kronor har lagts in för trafikplatsen Norra Ryd.

14 miljoner kronor satsas på en ny trafikplats vid Aspö och det nya bostadsområde som planeras där.

5 miljoner kronor finns inlagda på nya och ombyggda busshållplatser. Totalt satsas här 13 miljoner kronor under en femårsperiod.

Däremot är det fortfarande säkert hur en ombyggnad av trafikplatsen vid Nolhagavägen/Gustaf Adolfsgatan ska se ut.

Skövde kommun vill bygga en rondell, men Coop och fastighetsägarna till Elins Esplanad har haft olika synpunkter på vad som är bästa utformningen.

Avvaktar utredning

Nu har kommunen satt halt på projektet.

– Vi avvaktar det pågåendet arbetet med att ta fram en ny detaljplan för Norrmalm och den analys av trafikflödena på Vadsbovägen som nu pågår, kommenterar Stig Johansson.