26 jun 2015 10:44

26 jun 2015 10:56

Ingen prövning i HD för mordmisstänkta

Högsta domstolen kommer inte att pröva de två mordmisstänkta bröderna häktningar. Det beskedet kom från HD nu.

På tisdag har de två bröderna, 31 och 35 år gamla, varit häktade i snart två veckor. De är på sannolika skäl misstänkta för mordet på Skövdeflickan Lisa Holm. Först häktades de av tingsrätten i Skövde, ett beslut som de båda överklagade till hovrätten. Även hovrätten slog fast att de skulle vara häktade på sannolika skäl misstänkta för mord.

Båda männen säger att de är oskyldiga och att det som lagts fram mot dem inte utgör sannolika skäl. Därför överklagade de även hovrättens beslut till Högsta Domstolen. de yrkar båda också på att HD ska hålla muntliga förhandlingar.

Men i HD krävs prövningstillstånd innan domstolen ens tar ställning i själva frågan. På fredagsmorgonen sade Charlotte Edvardsson, justitiesekreterare, till SLA att man förmodligen kommer att meddela beslut i de båda ärendena under dagen. Besluten det handlar om är om männen får prövningstillstånd eller inte i domstolen.

Vid halvelva på förmiddagen kom beskedet från HD. Man ger inte bröderna prövningstillstånd. Därmed står hovrättens beslut om att de ska vara häktade fast.

På tisdag har de två bröderna, 31 och 35 år gamla, varit häktade i snart två veckor. De är på sannolika skäl misstänkta för mordet på Skövdeflickan Lisa Holm. Först häktades de av tingsrätten i Skövde, ett beslut som de båda överklagade till hovrätten. Även hovrätten slog fast att de skulle vara häktade på sannolika skäl misstänkta för mord.

Båda männen säger att de är oskyldiga och att det som lagts fram mot dem inte utgör sannolika skäl. Därför överklagade de även hovrättens beslut till Högsta Domstolen. de yrkar båda också på att HD ska hålla muntliga förhandlingar.

Men i HD krävs prövningstillstånd innan domstolen ens tar ställning i själva frågan. På fredagsmorgonen sade Charlotte Edvardsson, justitiesekreterare, till SLA att man förmodligen kommer att meddela beslut i de båda ärendena under dagen. Besluten det handlar om är om männen får prövningstillstånd eller inte i domstolen.

Vid halvelva på förmiddagen kom beskedet från HD. Man ger inte bröderna prövningstillstånd. Därmed står hovrättens beslut om att de ska vara häktade fast.