26 jun 2015 07:00

26 jun 2015 07:00

Kommunen får ny företagshälsovård

Skövde kommun byter företagshälsovård från Avonova till Previa.

Avonova behöver dock inte säga upp personal eftersom man i stället har fått nya kunder. Hur bytet påverkar Previa är oklart.

Den 15 augusti sker övergången för samtliga 4 300 anställda på Skövde kommun från företagshälsovården Avonova till Previa.

Nytt avtal

– Avtalsperioden har gått ut och vi gör kontinuerliga upphandlingar när det gäller företagshälsovården. Avonova har varit professionella men nu fick vi ett bättre avtal. Vi har ett antal krav och utifrån dem gör vi sedan en bedömning, säger Sofia Myrman, chef för HR-enheten på kommunen.

Om förändringen innebär nyanställningar hos Previa är oklart eftersom ingen ansvarig på företaget gick att nå under torsdagen.

Per-Anders Gustafsson, vd på Avonova, menar att man har anpassat sig efter förutsättningarna.

– Vi har vunnit nya kunder och vi har en marknad som växer. Det här innebär inga uppsägningar av personal hos oss.

Den 15 augusti sker övergången för samtliga 4 300 anställda på Skövde kommun från företagshälsovården Avonova till Previa.

Nytt avtal

– Avtalsperioden har gått ut och vi gör kontinuerliga upphandlingar när det gäller företagshälsovården. Avonova har varit professionella men nu fick vi ett bättre avtal. Vi har ett antal krav och utifrån dem gör vi sedan en bedömning, säger Sofia Myrman, chef för HR-enheten på kommunen.

Om förändringen innebär nyanställningar hos Previa är oklart eftersom ingen ansvarig på företaget gick att nå under torsdagen.

Per-Anders Gustafsson, vd på Avonova, menar att man har anpassat sig efter förutsättningarna.

– Vi har vunnit nya kunder och vi har en marknad som växer. Det här innebär inga uppsägningar av personal hos oss.