26 jun 2015 11:42

26 jun 2015 11:45

Nu godkänner politikerna att röda tak får bli svarta

Byggnadsnämnden gick emot tjänstemännen

Färgen på allt fler tak i Källtorpsområdet har lagts om från rött till svart och nu släpper byggnadsnämnden motståndet mot färgbytet.

Frågan har varit en följetong i byggnadsnämnden hos Skövde kommun genom åren. Efter en inventering 2007 är rekommendationen från kommunen att de röda tegeltaken ska bevaras i syfte att bevara områdets 1950-talskaraktär.

Två fick ja

Samtidigt har närmare ett tiotal av de cirka 50 husen redan bytt till svart och 2013 gav dåvarande byggnadsnämnden bygglov för en förändring.

I torsdags fick två husägare bygglov för att byta takfärg. Tjänstemännen sa nej, men politikerna ja.

– Kommunen äger inte husen utan det är vanliga medborgare som gör det. Det är tveksamt om vi har lagligt stöd att säga nej, säger byggnadsnämndens ordförande Magnus Hammar Borsch (M).

Han menar också att den allt större andelen tak som faktiskt redan är svart minskar skälen för byggnadsnämnden att hålla emot.

Kommunens rekommendation är dock fortfarande att hålla kvar vid den röda färgen, men man kommer inte neka de som ansöker om att byta.

De politiska blocken var överens även om S gjorde en protokollsanteckning där man beklagar att man går ifrån bevarandet av 50-talskaraktären.

Riskerar vite

En fastighetsägare riskerar vite om totalt 44 000 kronor om denne inte kommer in med godkända ventilationsprotokoll senast i augusti. Fastighetsägaren har två fastigheter där protokoll inte skickats in trots att byggnadsnämndens vid dessa.

Byggnadsnämnden gav även tillfälligt bygglov för paviljonger som ersättningslokaler för brandhärjade Skogs förskola.

Frågan har varit en följetong i byggnadsnämnden hos Skövde kommun genom åren. Efter en inventering 2007 är rekommendationen från kommunen att de röda tegeltaken ska bevaras i syfte att bevara områdets 1950-talskaraktär.

Två fick ja

Samtidigt har närmare ett tiotal av de cirka 50 husen redan bytt till svart och 2013 gav dåvarande byggnadsnämnden bygglov för en förändring.

I torsdags fick två husägare bygglov för att byta takfärg. Tjänstemännen sa nej, men politikerna ja.

– Kommunen äger inte husen utan det är vanliga medborgare som gör det. Det är tveksamt om vi har lagligt stöd att säga nej, säger byggnadsnämndens ordförande Magnus Hammar Borsch (M).

Han menar också att den allt större andelen tak som faktiskt redan är svart minskar skälen för byggnadsnämnden att hålla emot.

Kommunens rekommendation är dock fortfarande att hålla kvar vid den röda färgen, men man kommer inte neka de som ansöker om att byta.

De politiska blocken var överens även om S gjorde en protokollsanteckning där man beklagar att man går ifrån bevarandet av 50-talskaraktären.

Riskerar vite

En fastighetsägare riskerar vite om totalt 44 000 kronor om denne inte kommer in med godkända ventilationsprotokoll senast i augusti. Fastighetsägaren har två fastigheter där protokoll inte skickats in trots att byggnadsnämndens vid dessa.

Byggnadsnämnden gav även tillfälligt bygglov för paviljonger som ersättningslokaler för brandhärjade Skogs förskola.