26 jun 2015 21:05

26 jun 2015 21:12

Oförändrat läge i konflikt

Efter två veckor har inget hänt gällande ett nytt avtal för brandmännen, men i Skövde är situationen lugn.

– Det har inte gett större begränsningar på verksamheten hittills, säger Rickard Johansson, räddningstjänsten östra Skaraborg.

I en konflikt gällande beredskapsbrandmännens avtal gick Brandmännens Riksförbund, BRF, ut med varning om varsling till Sveriges kommun och landsting samt Pacta.

Efter starten den 15 juni har två veckor passerat och läget är fortfarande detsamma.

– Som det ser ut nu har det inte skett någon förändring sedan varslingen startade, säger Rickard Johansson, förbundsdirektör.

Påverkan i Skövde

Sett till hur konflikten påverkar räddningstjänstens verksamheter så ser man relativt lugnt på situationen i Skövde.

– Vår verksamhet har inte upplevt några större begränsningar, Säger Rickard Johansson.

Inte heller i resterande östra Skaraborg har man upplevt att konflikten har påverkat verksamheten.

Långsiktiga problem

Varslet kan göra att brandmännen inte utför visst efterarbete så som eftersläckning eller uppsamling av använt material.

Enligt Rickard Johansson ser man inte att detta skulle bli ett problem i Skövde. Däremot kan en utdragen konflikt skapa problematik

– Om det drar ut på tiden så skulle det kunna komma att påverka bemanningen på stationerna. Den långsiktiga faran är att det kan öka sjukskrivningarna vilket kan ge personalbrist, säger Rickard Johansson.

I nuläget finns det inget som tyder på att situationen kommer lösas.

I en konflikt gällande beredskapsbrandmännens avtal gick Brandmännens Riksförbund, BRF, ut med varning om varsling till Sveriges kommun och landsting samt Pacta.

Efter starten den 15 juni har två veckor passerat och läget är fortfarande detsamma.

– Som det ser ut nu har det inte skett någon förändring sedan varslingen startade, säger Rickard Johansson, förbundsdirektör.

Påverkan i Skövde

Sett till hur konflikten påverkar räddningstjänstens verksamheter så ser man relativt lugnt på situationen i Skövde.

– Vår verksamhet har inte upplevt några större begränsningar, Säger Rickard Johansson.

Inte heller i resterande östra Skaraborg har man upplevt att konflikten har påverkat verksamheten.

Långsiktiga problem

Varslet kan göra att brandmännen inte utför visst efterarbete så som eftersläckning eller uppsamling av använt material.

Enligt Rickard Johansson ser man inte att detta skulle bli ett problem i Skövde. Däremot kan en utdragen konflikt skapa problematik

– Om det drar ut på tiden så skulle det kunna komma att påverka bemanningen på stationerna. Den långsiktiga faran är att det kan öka sjukskrivningarna vilket kan ge personalbrist, säger Rickard Johansson.

I nuläget finns det inget som tyder på att situationen kommer lösas.