27 jun 2015 06:00

27 jun 2015 06:00

Biogasanläggningen riskerar avveckling

Den nya biogasanläggningen började som en storslagen miljösatsning, men riskerar att sluta i en jättesmäll för Skövde kommuns skattebetalare.

Kommunen har satsat 75 miljoner kronor och riskerar nu att bara få småpengar tillbaka.

Här går SLA igenom de viktigaste avsnitten i något som kan bli ett av kommunens värsta ekonomiska bakslag någonsin.

Ville bygga ut

Bakgrunden: Går tillbaka redan till 2008 då den dåvarande lilla anläggningen vid Aspelund behövde uppdateras för att ta emot ökade slaktrester. Tanken var att framställa egen fordonsgas till de lokala bussarna. Kommunen tänkte först satsa i egen regi, men när investeringskostnaden ökade söktes en partner.

Samarbetspartner

Med Göteborg energi kom man överens om en gemensam satsning och bildade nya bolaget Skövde biogas AB. Närheten till råvarorna, avfall från slakteriet och vassle från mejeriet lockade.

Luktade illa

Bakslag 1: 2013 invigdes anläggningen, men det tog inte lång tid innan grannar på industriområdet klagade på svår och obehaglig lukt. Luktproblemen fortsatte och Miljöförvaltningen östra Skaraborg krävde åtgärder, åtalsanmälde och hotade med vite. Skövde biogas AB krävde åtgärder från den tyske leverantören, men under 2014 verkade man ha fått bukt med luktbekymren.

Sveket från Arla

Bakslag 2: Då kom i stället effekterna av nästa smäll. Arlas besked om att stänga mejeriet i Skövde ryckte undan en av grundförutsättningarna. Själva idén med anläggningens placering var närheten till råvarorna. Kommunen kände sig svikna av Arla och bolaget krävde ersättning av den mjölkjätten, men utan framgång.

Bakslag 3: När världsmarknadspriserna på olja sjönk under 2014 drogs priset på fordonsgas med ned. Bolagets intäkter minskade och förlusterna ökade.

Ekonomin: Motgångarna under de tre första åren sänkte bolagets ekonomi fullständigt. Bolaget gick 71 miljoner back på tre år och i fjol skrevs värdet på anläggningen ned med 30 miljoner kronor. Stora delar av anläggningen bedömdes som värdelös efter Arlaavhoppet.

Göteborg Energi och Skövde kommun har tillsammans gått in med 152,9 miljoner kronor genom aktieägartillskott eller genom lån. Skövde kommuns andel är 75 miljoner kronor.

Framtiden: I veckan avslöjade ägarna att man nu utreder två alternativ – avveckling eller att ställa om anläggningen för produktion endast till den lokala marknaden i Skaraborg. Utredningen ska ligga klar för beslut i höst.

– Som ägare vill vi öppet och tydligt visa att vi tar vårt ansvar. Vi gör en seriös utredning av de här alternativen och tittar på alla delar i detta tillsammans med Göteborg energi, säger kommunstyrelsens ordförande Katarina Jonsson (M) till SLA.

Vad krävs för att anläggningen ska fortsätta drivas?

– Att den är tillräckligt lönsam för att motivera fortsatt produktion.

Risken är att ni förlorar stora delar av de 75 miljoner kronor ni satsat. Hur ser du på det?

– Klart att ingen vill att en positiv satsning ska sluta så, men det är för tidigt att säga mer, säger Jonsson som inte vill spekulera i hur stora de faktiska förlusterna blir vid en avveckling.

Hur ser du på satsningen i dag?

– Det var en satsning på det lokala kretsloppet, men förutsättningarna som var 2009–2010 när besluten togs har ändrats. Då måste vi vara aktiva som ägare.

Här går SLA igenom de viktigaste avsnitten i något som kan bli ett av kommunens värsta ekonomiska bakslag någonsin.

Ville bygga ut

Bakgrunden: Går tillbaka redan till 2008 då den dåvarande lilla anläggningen vid Aspelund behövde uppdateras för att ta emot ökade slaktrester. Tanken var att framställa egen fordonsgas till de lokala bussarna. Kommunen tänkte först satsa i egen regi, men när investeringskostnaden ökade söktes en partner.

Samarbetspartner

Med Göteborg energi kom man överens om en gemensam satsning och bildade nya bolaget Skövde biogas AB. Närheten till råvarorna, avfall från slakteriet och vassle från mejeriet lockade.

Luktade illa

Bakslag 1: 2013 invigdes anläggningen, men det tog inte lång tid innan grannar på industriområdet klagade på svår och obehaglig lukt. Luktproblemen fortsatte och Miljöförvaltningen östra Skaraborg krävde åtgärder, åtalsanmälde och hotade med vite. Skövde biogas AB krävde åtgärder från den tyske leverantören, men under 2014 verkade man ha fått bukt med luktbekymren.

Sveket från Arla

Bakslag 2: Då kom i stället effekterna av nästa smäll. Arlas besked om att stänga mejeriet i Skövde ryckte undan en av grundförutsättningarna. Själva idén med anläggningens placering var närheten till råvarorna. Kommunen kände sig svikna av Arla och bolaget krävde ersättning av den mjölkjätten, men utan framgång.

Bakslag 3: När världsmarknadspriserna på olja sjönk under 2014 drogs priset på fordonsgas med ned. Bolagets intäkter minskade och förlusterna ökade.

Ekonomin: Motgångarna under de tre första åren sänkte bolagets ekonomi fullständigt. Bolaget gick 71 miljoner back på tre år och i fjol skrevs värdet på anläggningen ned med 30 miljoner kronor. Stora delar av anläggningen bedömdes som värdelös efter Arlaavhoppet.

Göteborg Energi och Skövde kommun har tillsammans gått in med 152,9 miljoner kronor genom aktieägartillskott eller genom lån. Skövde kommuns andel är 75 miljoner kronor.

Framtiden: I veckan avslöjade ägarna att man nu utreder två alternativ – avveckling eller att ställa om anläggningen för produktion endast till den lokala marknaden i Skaraborg. Utredningen ska ligga klar för beslut i höst.

– Som ägare vill vi öppet och tydligt visa att vi tar vårt ansvar. Vi gör en seriös utredning av de här alternativen och tittar på alla delar i detta tillsammans med Göteborg energi, säger kommunstyrelsens ordförande Katarina Jonsson (M) till SLA.

Vad krävs för att anläggningen ska fortsätta drivas?

– Att den är tillräckligt lönsam för att motivera fortsatt produktion.

Risken är att ni förlorar stora delar av de 75 miljoner kronor ni satsat. Hur ser du på det?

– Klart att ingen vill att en positiv satsning ska sluta så, men det är för tidigt att säga mer, säger Jonsson som inte vill spekulera i hur stora de faktiska förlusterna blir vid en avveckling.

Hur ser du på satsningen i dag?

– Det var en satsning på det lokala kretsloppet, men förutsättningarna som var 2009–2010 när besluten togs har ändrats. Då måste vi vara aktiva som ägare.