29 jun 2015 06:00

29 jun 2015 06:00

Arbetslösa unga tar steget in på Volvo

– Jag har alltid velat jobba på Volvo och jag trivs jättebra här.

Det säger Angelika Gustavsson som nu pluggar på Volvosteget.

Just nu studerar 69 ungdomar (45 procent av dem är tjejer) i Skövde på Volvosteget på Volvo Group Trucks Operations (som Volvo Powertrain heter nu). De påbörjade studierna, både teoretiska och praktiska, i november och slutar i oktober.

Vill tillverka motorer

Tre av dem heter Angelika Gustavsson, Ida Svensson och Muhammed Khafez, och de är alla tre riktigt nöjda med utbildningen.

Muhammed, som kommer från Arvika, har jobbat inom branschen förut.

– Jag var lastbilsmekaniker i två år, men jag tyckte att det var trist att laga motorerna. Jag ville tillverka dem i stället.

Angelika, från Skövde, har kört lastbil men ville också jobba med tillverkning i stället.

– Jag har alltid velat jobba på Volvo och jag trivs jättebra här. Jag hoppas på stora chanser att få jobb här till hösten.

Ida är från Lidköping och tog studenten förra året.

– Jag hade inget jobb och tyckte att det skulle vara kul att testa industrin.

Rustade för industrin

Och det är just det som är poängen. Att ungdomarna ska bli rustade för att jobba inom industrin.

– En del pluggar vidare, en del får jobb här och en del på till exempel Volvo cars tvärs över vägen. Det är oerhört positivt att ungdomarna blir anställningsbara inom industrin, säger Nina Persson, HR-chef.

Tredje kullen

Satsningen Volvosteget var till en början tre år lång och det är nu tredje kullen som studerar. Under de tre åren har 400 ungdomar årligen pluggat på någon av Volvofabrikerna i landet.

Grunden är en långsiktig satsning för kompetensförsörjning samt att Volvo ville göra en insats för arbetslösa ungdomar.

Ska fortsätta

– Volvosteget ska fortsätta och man har beslutat att det ska ingå i den ordinarie verksamheten. Men antalet minskas. Det finns 100 platser på det fjärde året och av dem ska tio vara här i Skövde.

Fortsättningen bestäms år för år, men utgångspunkten är att det ska rulla vidare.

Stort intresse

Till de 1 200 platser som Volvosteget hittills erbjudit har man haft cirka 8 000 sökande. Kraven är att man ska vara arbetslös och inskriven på arbetsförmedlingen, mellan 18 och 22 år samt vara godkänd i grundämnena.

– Vi lägger stor vikt vid lämplighet och intresse, och vi genomför intervjuer med de sökande, säger Nina.

Av dem som gått Volvosteget hittills, nationellt sett, har 75 procent fått jobb eller pluggar. På Volvo Group Trucks Operations i Skövde har ett tiotal personer fått anställning och ytterligare några jobbar där via bemanningsföretag.

Och jobb, det hoppas naturligtvis Ida, Angelika och Muhammed också på efter avslutad utbildning.

Lär sig nytt varje dag

Muhammed är på bearbetningen och Ida och Angelika på monteringen. De praktiska momenten gör de i fabrikerna.

– Alla är så hjälpsamma och trevliga, säger Ida.

– Man lär sig något nytt varje dag. Fördjupningen inom de praktiska momenten har varit riktigt bra och man får en bra inblick i hur det fungerar, säger Muhammed.

Just nu studerar 69 ungdomar (45 procent av dem är tjejer) i Skövde på Volvosteget på Volvo Group Trucks Operations (som Volvo Powertrain heter nu). De påbörjade studierna, både teoretiska och praktiska, i november och slutar i oktober.

Vill tillverka motorer

Tre av dem heter Angelika Gustavsson, Ida Svensson och Muhammed Khafez, och de är alla tre riktigt nöjda med utbildningen.

Muhammed, som kommer från Arvika, har jobbat inom branschen förut.

– Jag var lastbilsmekaniker i två år, men jag tyckte att det var trist att laga motorerna. Jag ville tillverka dem i stället.

Angelika, från Skövde, har kört lastbil men ville också jobba med tillverkning i stället.

– Jag har alltid velat jobba på Volvo och jag trivs jättebra här. Jag hoppas på stora chanser att få jobb här till hösten.

Ida är från Lidköping och tog studenten förra året.

– Jag hade inget jobb och tyckte att det skulle vara kul att testa industrin.

Rustade för industrin

Och det är just det som är poängen. Att ungdomarna ska bli rustade för att jobba inom industrin.

– En del pluggar vidare, en del får jobb här och en del på till exempel Volvo cars tvärs över vägen. Det är oerhört positivt att ungdomarna blir anställningsbara inom industrin, säger Nina Persson, HR-chef.

Tredje kullen

Satsningen Volvosteget var till en början tre år lång och det är nu tredje kullen som studerar. Under de tre åren har 400 ungdomar årligen pluggat på någon av Volvofabrikerna i landet.

Grunden är en långsiktig satsning för kompetensförsörjning samt att Volvo ville göra en insats för arbetslösa ungdomar.

Ska fortsätta

– Volvosteget ska fortsätta och man har beslutat att det ska ingå i den ordinarie verksamheten. Men antalet minskas. Det finns 100 platser på det fjärde året och av dem ska tio vara här i Skövde.

Fortsättningen bestäms år för år, men utgångspunkten är att det ska rulla vidare.

Stort intresse

Till de 1 200 platser som Volvosteget hittills erbjudit har man haft cirka 8 000 sökande. Kraven är att man ska vara arbetslös och inskriven på arbetsförmedlingen, mellan 18 och 22 år samt vara godkänd i grundämnena.

– Vi lägger stor vikt vid lämplighet och intresse, och vi genomför intervjuer med de sökande, säger Nina.

Av dem som gått Volvosteget hittills, nationellt sett, har 75 procent fått jobb eller pluggar. På Volvo Group Trucks Operations i Skövde har ett tiotal personer fått anställning och ytterligare några jobbar där via bemanningsföretag.

Och jobb, det hoppas naturligtvis Ida, Angelika och Muhammed också på efter avslutad utbildning.

Lär sig nytt varje dag

Muhammed är på bearbetningen och Ida och Angelika på monteringen. De praktiska momenten gör de i fabrikerna.

– Alla är så hjälpsamma och trevliga, säger Ida.

– Man lär sig något nytt varje dag. Fördjupningen inom de praktiska momenten har varit riktigt bra och man får en bra inblick i hur det fungerar, säger Muhammed.