30 jun 2015 06:00

30 jun 2015 07:38

Stora förändringar under 2016

Kollektivtrafiken ska under 2016 genomgå stora förändringar. Målet är att förbättra resandet genom att skapa fler resemöjligheter.

– Detta blir ett steg framåt för Skaraborg med bland annat bättre stadstrafik i Skövde, säger Camilla Holtet, Västtrafik.

I den årliga trafikplanen från Västtrafik har man förberett en satsning på totalt 73 miljoner för 2016.

Målet med satsningen

Summan ska fördelas med 43 miljoner åt förbättringar av trafiken och 30 miljoner ska läggas på att underlätta förändringen i form av förstärkningstrafik och hantering av omläggningar.

– I planen ingår fler tillsatta tågtider på kvällar och helger och fler resemöjligheter med buss i rusningstrafik. Detta blir ett steg framåt för Skaraborg med bland annat bättre stadstrafik i Skövde, säger Camilla Holtet, chef för strategisk planering, Västtrafik.

Sett till förbättringarna som gjordes under 2013 vill man fortsätta mot målet att ha dubblat antal resenärer till 2025.

Utveckling för Skövde

Specifikt för just Skövde ska linje 4 ändras och börja gå genom Trädgårdsstaden vilket linje 6 inte ska fortsätta med för att ge snabbare kollektivtrafik, enligt Camilla Holtet.

– Tanken är att det ska ge bättre resmöjligheter för trädgårdsstaden och kortare körväg för båda linjer.

För linje 5 är tanken att utöka turerna med tätare avgångar under sommaren 2016, för att underlätta när man tar över efter linje 2 och 3 som då är inställda.

Bättre stadskontakt

Västtrafik har också som mål att under 2016 förbättra förbindelserna mellan större städer med buss och tåg.

Detta påverkar Skövde som får utökade busslinjer till Karlsborg, Hjo, Skara och Tibro. Detta innefattar bland annat fler tider under morgonen och mer anpassande avgångar som faller samman med tågtrafik.

Även tågtrafiken till Göteborg ska utvecklas och ge en flexiblare koppling till Skaraborg.

– Skövde och Falköping ska fungera som knutpunkter för att skapa en utökad förbindelse med Göteborg för framtiden, säger Camilla Holtet.

I den årliga trafikplanen från Västtrafik har man förberett en satsning på totalt 73 miljoner för 2016.

Målet med satsningen

Summan ska fördelas med 43 miljoner åt förbättringar av trafiken och 30 miljoner ska läggas på att underlätta förändringen i form av förstärkningstrafik och hantering av omläggningar.

– I planen ingår fler tillsatta tågtider på kvällar och helger och fler resemöjligheter med buss i rusningstrafik. Detta blir ett steg framåt för Skaraborg med bland annat bättre stadstrafik i Skövde, säger Camilla Holtet, chef för strategisk planering, Västtrafik.

Sett till förbättringarna som gjordes under 2013 vill man fortsätta mot målet att ha dubblat antal resenärer till 2025.

Utveckling för Skövde

Specifikt för just Skövde ska linje 4 ändras och börja gå genom Trädgårdsstaden vilket linje 6 inte ska fortsätta med för att ge snabbare kollektivtrafik, enligt Camilla Holtet.

– Tanken är att det ska ge bättre resmöjligheter för trädgårdsstaden och kortare körväg för båda linjer.

För linje 5 är tanken att utöka turerna med tätare avgångar under sommaren 2016, för att underlätta när man tar över efter linje 2 och 3 som då är inställda.

Bättre stadskontakt

Västtrafik har också som mål att under 2016 förbättra förbindelserna mellan större städer med buss och tåg.

Detta påverkar Skövde som får utökade busslinjer till Karlsborg, Hjo, Skara och Tibro. Detta innefattar bland annat fler tider under morgonen och mer anpassande avgångar som faller samman med tågtrafik.

Även tågtrafiken till Göteborg ska utvecklas och ge en flexiblare koppling till Skaraborg.

– Skövde och Falköping ska fungera som knutpunkter för att skapa en utökad förbindelse med Göteborg för framtiden, säger Camilla Holtet.

Välkommen att kommentera på sla.se. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, om det är första gången du kommenterar läs våra regler kring artikelkommentarer.