01 jul 2015 19:20

01 jul 2015 19:27

Nu kontrolleras glassen vi äter

Livsmedelsinspektörer besökte 35 försäljningsställen

Sommaren är här, glassförsäljningen ökar garanterat och livsmedelsinspektörerna är på hugget.

De har tagit prover på all lösglass i området.

Miljösamverkan östra Skaraborg omfattar Falköpings, Hjo, Karlsborgs, Skövde och Tibro kommuner.

I dessa kommuner fick totalt 35 glassförsäljningsställen besök under tisdagen.

– Fyra inspektörer var ute på glassprovtagning. Det togs prover på mjukglass och kulglass på de ställen som vi känner till har dessa livsmedel och som var öppna under tisdagen, säger Lena Lycken, livsmedelsinspektör.

Syftet med provtagningen är att se om hanteringen av glassen sker hygieniskt, att glassen förvaras på rätt sätt och att själva råvaran är bra.

– Proverna har lämnats till ett laboratorium och det kommer ta ett par veckor innan vi får svar på analyserna. Om det visar sig att analysresultaten är dåliga kommer miljösamverkan att följa upp detta.

Miljösamverkan östra Skaraborg omfattar Falköpings, Hjo, Karlsborgs, Skövde och Tibro kommuner.

I dessa kommuner fick totalt 35 glassförsäljningsställen besök under tisdagen.

– Fyra inspektörer var ute på glassprovtagning. Det togs prover på mjukglass och kulglass på de ställen som vi känner till har dessa livsmedel och som var öppna under tisdagen, säger Lena Lycken, livsmedelsinspektör.

Syftet med provtagningen är att se om hanteringen av glassen sker hygieniskt, att glassen förvaras på rätt sätt och att själva råvaran är bra.

– Proverna har lämnats till ett laboratorium och det kommer ta ett par veckor innan vi får svar på analyserna. Om det visar sig att analysresultaten är dåliga kommer miljösamverkan att följa upp detta.