01 jul 2015 18:02

01 jul 2015 18:02

Nu snyggas Skövdes gator till

Stensättning och asfaltering i Skövde

Busshållplatser görs om, och gator asfalteras eller får ett helt nytt utseende. Flera platser i Skövde snyggas nu till och förbättras.

Torggatans ombyggnad, mellan Rådhusgatan och Lögegatan samt Repslagaregatan ner till gångtunneln, har hållit på sedan i april och blir klar i slutet av september. Där läggs nu sten i snygga mönster och man får redan en bra bild av hur det ska se ut när allt är klart.

Minskar risker

På Staketgatan ska busshållplatserna vid Sandtorget förbättras.

– Vi handikappanpassar och lägger ledplattor som visar vägen in i kurerna. Det gör vi på begäran av Nobina, säger Lars-Göran Palm, arbetsledare på gatuproduktionen i Skövde kommun.

Anpassningen vid kuren närmast kyrkogården kommer att göras klar senare. Samma sak har gjorts vid Vallegrillen och där har man asfaltering kvar att göra.

Nedanför Västerhöjd byggs hela busshållplatsen om.

– Vi lägger gång- och cykelvägen bakom busskuren för att eliminera risken att någon som ska gå på bussen blir påkörd. Cyklisterna håller ganska bra fart där.

Hållplatsen beräknas vara klar innan terminen startar.

Ny GC-väg

Den västra delen av Skolgatan har fått ny asfalt och resterande del ner mot Stationsgatan får ny asfalt efter semestern.

– När det gäller västra delen av Skolgatan så har vi haft mycket vattenläckor, tre på raken under kort tid. Det är också ordnat nu.

Inom kort ska även rondellen på 26:an nära Stallsiken asfalteras om och Mariestadsvägen mellan Hallonet och mejeriet är redan klar. Även Storgatan från Skolgatan till Skaraborgsgatans början är klar och vid Vadsbovägen sätts det upp bullerplank.

– Vecka 31 börjar vi med den nya gång- och cykelvägen längs Simsjövägen från Skaravägen till Karl Dahlins väg.

Delar av Simsjövägen kommer under perioder att stängas av och arbetet beräknas vara klart innan årsskiftet.

Torggatans ombyggnad, mellan Rådhusgatan och Lögegatan samt Repslagaregatan ner till gångtunneln, har hållit på sedan i april och blir klar i slutet av september. Där läggs nu sten i snygga mönster och man får redan en bra bild av hur det ska se ut när allt är klart.

Minskar risker

På Staketgatan ska busshållplatserna vid Sandtorget förbättras.

– Vi handikappanpassar och lägger ledplattor som visar vägen in i kurerna. Det gör vi på begäran av Nobina, säger Lars-Göran Palm, arbetsledare på gatuproduktionen i Skövde kommun.

Anpassningen vid kuren närmast kyrkogården kommer att göras klar senare. Samma sak har gjorts vid Vallegrillen och där har man asfaltering kvar att göra.

Nedanför Västerhöjd byggs hela busshållplatsen om.

– Vi lägger gång- och cykelvägen bakom busskuren för att eliminera risken att någon som ska gå på bussen blir påkörd. Cyklisterna håller ganska bra fart där.

Hållplatsen beräknas vara klar innan terminen startar.

Ny GC-väg

Den västra delen av Skolgatan har fått ny asfalt och resterande del ner mot Stationsgatan får ny asfalt efter semestern.

– När det gäller västra delen av Skolgatan så har vi haft mycket vattenläckor, tre på raken under kort tid. Det är också ordnat nu.

Inom kort ska även rondellen på 26:an nära Stallsiken asfalteras om och Mariestadsvägen mellan Hallonet och mejeriet är redan klar. Även Storgatan från Skolgatan till Skaraborgsgatans början är klar och vid Vadsbovägen sätts det upp bullerplank.

– Vecka 31 börjar vi med den nya gång- och cykelvägen längs Simsjövägen från Skaravägen till Karl Dahlins väg.

Delar av Simsjövägen kommer under perioder att stängas av och arbetet beräknas vara klart innan årsskiftet.