01 jul 2015 12:03

01 jul 2015 12:09

Skövdebo frias från sexövergrepp mot barn

Åklagaren yrkade att hovrätten skulle fälla en Skövdebo som friats i tingsrätten för sexuellt övergrepp mot barn. Men hovrätten gör samma bedömning som tingsrätten och ogillar därmed åtalet.

Skövdebon anhölls och häktades misstänkt för att han någon gång under 2014 skulle ha utsatt ett barn för en sexuell handling. Barnet ska ha berättat om händelsen på förskolan.

I januari i år åtalades mannen misstänkt för sexuellt övergrepp mot barn.

Nekade till brott

Mannen har hela tiden nekat till brott och en enig Skaraborgs tingsrätt friade också Skövdebon i en dom i februari. Tingsrätten konstaterade att det saknades teknisk bevisning till stöd för åtalet som därmed byggde helt på barnets berättelse.

Åklagarens bevisning visade, enligt tingsätten, att den åtalade varit storkonsument av pornografi. ”Men den kan inte anses påvisa att XX har ett intresse av sexuella övergrepp mot barn”, sade domstolen.

Tingsrätten gjorde den samlade bedömningen att det inte var ”ställt utom rimligt tvivel” att den åtalade gjort sig skyldig till sexuellt övergrepp mot barn. Domstolen ansåg att det inte gick att utesluta att barnet återgett vad det exempelvis hört något annat barn berätta.

Tingsrätten sade också att det fanns tvivel på flera punkter och att barnet ”synes ha fastnat i sin egen ”lögn” och känt sig tvingad att hålla sig till denna så länge förhören har pågått”.

Men åklagaren i ärendet överklagade den friande domen till hovrätten och yrkade att mannen skulle dömas för det åtalade brottet och att påföljden skulle bestämmas till fängelse. Åklagaren sade i överklagandet att barnet spontant har berättat för åtminstone två vuxna om det som hänt och har därefter förhörts av polis, specialutbildad för att hålla förhör med barn, och där upprepat samma uppgifter.

Fastställer dom

Rättegången mot mannen hölls i Göta hovrätt i Jönköping under två dagar i förra veckan. På onsdagen meddelande en enig hovrätt i sin dom att man fastställer tingsrättens dom. Hovrätten har tagit del av samma bevisning som tingsrätten, sedan har ett vittnesförhör och ljudinspelning tillkommit.

”Vad som framkommit i hovrätten föranleder inte någon annan bedömning än den som tingsrätten gjort”.

Skövdebon anhölls och häktades misstänkt för att han någon gång under 2014 skulle ha utsatt ett barn för en sexuell handling. Barnet ska ha berättat om händelsen på förskolan.

I januari i år åtalades mannen misstänkt för sexuellt övergrepp mot barn.

Nekade till brott

Mannen har hela tiden nekat till brott och en enig Skaraborgs tingsrätt friade också Skövdebon i en dom i februari. Tingsrätten konstaterade att det saknades teknisk bevisning till stöd för åtalet som därmed byggde helt på barnets berättelse.

Åklagarens bevisning visade, enligt tingsätten, att den åtalade varit storkonsument av pornografi. ”Men den kan inte anses påvisa att XX har ett intresse av sexuella övergrepp mot barn”, sade domstolen.

Tingsrätten gjorde den samlade bedömningen att det inte var ”ställt utom rimligt tvivel” att den åtalade gjort sig skyldig till sexuellt övergrepp mot barn. Domstolen ansåg att det inte gick att utesluta att barnet återgett vad det exempelvis hört något annat barn berätta.

Tingsrätten sade också att det fanns tvivel på flera punkter och att barnet ”synes ha fastnat i sin egen ”lögn” och känt sig tvingad att hålla sig till denna så länge förhören har pågått”.

Men åklagaren i ärendet överklagade den friande domen till hovrätten och yrkade att mannen skulle dömas för det åtalade brottet och att påföljden skulle bestämmas till fängelse. Åklagaren sade i överklagandet att barnet spontant har berättat för åtminstone två vuxna om det som hänt och har därefter förhörts av polis, specialutbildad för att hålla förhör med barn, och där upprepat samma uppgifter.

Fastställer dom

Rättegången mot mannen hölls i Göta hovrätt i Jönköping under två dagar i förra veckan. På onsdagen meddelande en enig hovrätt i sin dom att man fastställer tingsrättens dom. Hovrätten har tagit del av samma bevisning som tingsrätten, sedan har ett vittnesförhör och ljudinspelning tillkommit.

”Vad som framkommit i hovrätten föranleder inte någon annan bedömning än den som tingsrätten gjort”.