02 jul 2015 20:00

02 jul 2015 20:17

Så mycket ökar nyföretagande

I Västra Götaland har 741 nya företag registrerats hos Bolagsverket under juni, enligt Visma. Det innebär en ökning med 4,2 procent jämfört med i fjol.

Under juni 2014 registrerades 711 nya företag i Västa Götaland. Under samma period i år var siffran 741, vilket innebär en ökning med 4,2 procent, enligt ekonomiföretaget Visma som sammanställt information från Bolagsverket.

Trots ökningen under juni, är antalet nyregistrerade företag hos Boverket lägre under det första halvåret 2015, jämfört med i fjol. Sedan årsskiftet har 5 062 nya företag registrerats i länet. Siffran för samma period i fjol nådde 5 114.

”Positivt”

Av landets 21 län är det 19 som ökade under juni månad, och i landet som helhet fortsätter siffrorna att stiga.

– Man får gå tillbaka till 2012 för att hitta ett första halvår med fler nystartade företag i landet som helhet vilket är positivt, säger Björn Lang, tf vd för Visma Spcs i ett pressmeddelande.

– Alla företag är små från början men kan växa - och skapa arbetstillfällen.

Sedan årsskiftet har nyföretagandet varit starkast i Örebro län följt av Västernorrland och Kronoberg.

Under juni 2014 registrerades 711 nya företag i Västa Götaland. Under samma period i år var siffran 741, vilket innebär en ökning med 4,2 procent, enligt ekonomiföretaget Visma som sammanställt information från Bolagsverket.

Trots ökningen under juni, är antalet nyregistrerade företag hos Boverket lägre under det första halvåret 2015, jämfört med i fjol. Sedan årsskiftet har 5 062 nya företag registrerats i länet. Siffran för samma period i fjol nådde 5 114.

”Positivt”

Av landets 21 län är det 19 som ökade under juni månad, och i landet som helhet fortsätter siffrorna att stiga.

– Man får gå tillbaka till 2012 för att hitta ett första halvår med fler nystartade företag i landet som helhet vilket är positivt, säger Björn Lang, tf vd för Visma Spcs i ett pressmeddelande.

– Alla företag är små från början men kan växa - och skapa arbetstillfällen.

Sedan årsskiftet har nyföretagandet varit starkast i Örebro län följt av Västernorrland och Kronoberg.