03 jul 2015 06:00

03 jul 2015 06:00

Ny väg för ökad trygghet

"Det går långsamt, men det går framåt"

Nu ska det byggas ny gång- och cykelbana vid Simsjövägen. Banan ska vara separerad från bilarna för att minska risken för olyckor.

– Många synpunkter har kommit in, så nu har vi fokus på att göra det mer säkert, säger Björn Berle, Skövde Kommun.

Arbetet med den nya gång- och cykelbanan är tänkt att starta i slutet av juli. Den kommer sträcka sig från Karl Dahlins väg ner till Skaravägen, en sträcka på 1 kilometer.

Avskild från bilväg

Efter att många hört av sig om trafikproblemen vid Simsjövägen är det nu dags att bygga nytt. För att öka tryggheten ska cykelbanan bli helt avskild från bilvägen, med staket där avståndet är som minst och belysning.

– Många synpunkter har kommit in, så nu har vi fokus på att göra det mer säkert. Det har handlat om att man tyckt att trafiksäkerheten måste bli bättre då cyklister och gångare inte får plats, säger Björn Berle, trafikingenjör Skövde Kommun.

Under lång tid

Under flera år efterfrågades en mer anpassad trafik på Simsjövägen, som nu fått gehör från kommunen. Björn Berle medger att man lyssnar men att processen tar tid.

– Det går långsamt, men det går framåt. Cykelnätet i Skövde är relativt väl utbyggt men det finns förbättringar att göra.

Avstängningar

Under själva byggandet kommer bilvägen att påverkas under vissa perioder.

– Vi kommer att behöva stänga körfilen som går mot Skaravägen men vi kommer göra det fortsatt möjligt att köra upp mot Simsjön såhär i badtider, säger Daniel Demyr, projekteringsingenjör Skövde Kommun.

Även korsningen där Simsjövägen och Skaravägen möts kommer få vissa begränsningar, men som mest kommer det handla om minskad körhastighet.

Skapa knutpunkt

För att skapa ett sammanhängande cykelnät, ska den nya vägen byggas ihop med den redan befintliga gång- och cykelvägen vid korsningen med Karl Dahlins väg. Vid Skaravägen är tanken att den ska anslutas med den närmaste busshållplatsen.

Tillsammans med Trafikverket står Skövde kommun för byggandet som kommer uppgå till en kostnad på 4,3 miljoner. Vägen beräknas vara klar innan årsskiftet.

Arbetet med den nya gång- och cykelbanan är tänkt att starta i slutet av juli. Den kommer sträcka sig från Karl Dahlins väg ner till Skaravägen, en sträcka på 1 kilometer.

Avskild från bilväg

Efter att många hört av sig om trafikproblemen vid Simsjövägen är det nu dags att bygga nytt. För att öka tryggheten ska cykelbanan bli helt avskild från bilvägen, med staket där avståndet är som minst och belysning.

– Många synpunkter har kommit in, så nu har vi fokus på att göra det mer säkert. Det har handlat om att man tyckt att trafiksäkerheten måste bli bättre då cyklister och gångare inte får plats, säger Björn Berle, trafikingenjör Skövde Kommun.

Under lång tid

Under flera år efterfrågades en mer anpassad trafik på Simsjövägen, som nu fått gehör från kommunen. Björn Berle medger att man lyssnar men att processen tar tid.

– Det går långsamt, men det går framåt. Cykelnätet i Skövde är relativt väl utbyggt men det finns förbättringar att göra.

Avstängningar

Under själva byggandet kommer bilvägen att påverkas under vissa perioder.

– Vi kommer att behöva stänga körfilen som går mot Skaravägen men vi kommer göra det fortsatt möjligt att köra upp mot Simsjön såhär i badtider, säger Daniel Demyr, projekteringsingenjör Skövde Kommun.

Även korsningen där Simsjövägen och Skaravägen möts kommer få vissa begränsningar, men som mest kommer det handla om minskad körhastighet.

Skapa knutpunkt

För att skapa ett sammanhängande cykelnät, ska den nya vägen byggas ihop med den redan befintliga gång- och cykelvägen vid korsningen med Karl Dahlins väg. Vid Skaravägen är tanken att den ska anslutas med den närmaste busshållplatsen.

Tillsammans med Trafikverket står Skövde kommun för byggandet som kommer uppgå till en kostnad på 4,3 miljoner. Vägen beräknas vara klar innan årsskiftet.