06 jul 2015 19:25

06 jul 2015 19:25

Badplatser får godkänt

Låga bakterienivåer i Skövdes sjöar

I sommar kan du bada säkert runt hela Skövde. Alla badplatser fick nämligen högsta betyg när vattenkvaliteten testades förra månaden.

Den 16 juni testades Simsjön Stora Badviken, Sjötorpssjön, Boulognersjön, Karstorpssjön och Björstorpsbadets vattenkvalitet.

Alla badplatser klarade testet med bravur och fick betyget tjänligt – det högsta betyg en badplats kan få.

Tjänlig nivå

Vattenkvalitetsproverna mäter nivån av bakterierna E. coli och enterokocker. De är inte sjukdomsframkallande själva men fungerar som indikatorer för andra bakterier som kan orsaka sjukdom.

Tidigare under sommaren var bakterienivåerna i Karstorpssjön för höga, har nu återigen sjunkit till en tjänlig nivå. Inget av proven visade heller på algförekomst, vilket också kan leda till att badplatsen får betyget otjänlig.

Att en badplats är tjänlig innebär att vattenprovet uppvisar en lågbakteriehalt. Badplatsen kan även få resultatet tjänligt med anmärkningar eller otjänligt, vilket innebär att bakteriehalten är högre än normalt. Vid tjänligt med anmärkningar är den dock så pass låg att det inte finns någon risk för sjukdom vid bad.

Den 16 juni testades Simsjön Stora Badviken, Sjötorpssjön, Boulognersjön, Karstorpssjön och Björstorpsbadets vattenkvalitet.

Alla badplatser klarade testet med bravur och fick betyget tjänligt – det högsta betyg en badplats kan få.

Tjänlig nivå

Vattenkvalitetsproverna mäter nivån av bakterierna E. coli och enterokocker. De är inte sjukdomsframkallande själva men fungerar som indikatorer för andra bakterier som kan orsaka sjukdom.

Tidigare under sommaren var bakterienivåerna i Karstorpssjön för höga, har nu återigen sjunkit till en tjänlig nivå. Inget av proven visade heller på algförekomst, vilket också kan leda till att badplatsen får betyget otjänlig.

Att en badplats är tjänlig innebär att vattenprovet uppvisar en lågbakteriehalt. Badplatsen kan även få resultatet tjänligt med anmärkningar eller otjänligt, vilket innebär att bakteriehalten är högre än normalt. Vid tjänligt med anmärkningar är den dock så pass låg att det inte finns någon risk för sjukdom vid bad.

  • Sally Eriksson