06 jul 2015 06:00

06 jul 2015 06:00

Kritik efter vårdbrist

SKÖVDE: Vården uppfyllde inte kraven

Omvårdnadsnämnden, Skövde kommun, kritiseras av Inspektionen för vård och omsorg, IVO. En patient fick inte rätt vård och IVO anser att kraven på en vård av god kvalitet inte uppfylldes.

Händelsen som har lett till kritiken mot omvårdnadsnämnden, Skövde kommun, inträffade för flera år sedan. En patient som hade vårdats på sjukhus anlände till ett boende i kommunen för fortsatt rehabilitering.

Anmälde händelsen

Men bara några dagar senare var patienten dålig igen med akuta smärtor.

Anhöriga gjorde en anmälan till Socialstyrelsen som då handlade liknande ärenden, sedan 2013 är det IVO som också då tog över oavslutade ärenden från Socialstyrelsen.

Anmälaren sade bland annat att patienten under sin vistelse på boendet inte tillfördes ordinerat läkemedel.

I beslutet från IVO som kom i dagarna framgår att myndigheten anser att när patienten anlänt till boendet borde patientens funktioner ha uppmärksammats och kontrollerats systematiskt.

Personalen skulle också ha instruerats om vad de skulle vara uppmärksamma på för att förebygga nya problem. IVO säger att det inte kan uteslutas att patientens kraftiga smärtor några dagar senare hade kunnat förebyggas. IVO poängterar att det är vårdgivaren, omvårdnadsnämnden, som har det övergripande ansvaret för att verksamheten bedriver en säker vård av god kvalitet.

Ledningsansvar

Detta omfattar att säkerställa att det i verksamheten sker en planering och uppföljning av vården utifrån de enskilda patienternas behov.

IVO anser att vårdgivaren inte fullgjort sitt ledningsansvar enligt patientsäkerhetslagen och kritiserar därför omvårdnadsnämnden.

Händelsen som har lett till kritiken mot omvårdnadsnämnden, Skövde kommun, inträffade för flera år sedan. En patient som hade vårdats på sjukhus anlände till ett boende i kommunen för fortsatt rehabilitering.

Anmälde händelsen

Men bara några dagar senare var patienten dålig igen med akuta smärtor.

Anhöriga gjorde en anmälan till Socialstyrelsen som då handlade liknande ärenden, sedan 2013 är det IVO som också då tog över oavslutade ärenden från Socialstyrelsen.

Anmälaren sade bland annat att patienten under sin vistelse på boendet inte tillfördes ordinerat läkemedel.

I beslutet från IVO som kom i dagarna framgår att myndigheten anser att när patienten anlänt till boendet borde patientens funktioner ha uppmärksammats och kontrollerats systematiskt.

Personalen skulle också ha instruerats om vad de skulle vara uppmärksamma på för att förebygga nya problem. IVO säger att det inte kan uteslutas att patientens kraftiga smärtor några dagar senare hade kunnat förebyggas. IVO poängterar att det är vårdgivaren, omvårdnadsnämnden, som har det övergripande ansvaret för att verksamheten bedriver en säker vård av god kvalitet.

Ledningsansvar

Detta omfattar att säkerställa att det i verksamheten sker en planering och uppföljning av vården utifrån de enskilda patienternas behov.

IVO anser att vårdgivaren inte fullgjort sitt ledningsansvar enligt patientsäkerhetslagen och kritiserar därför omvårdnadsnämnden.