06 jul 2015 06:00

06 jul 2015 06:00

Miljonregn från kyrkan

SKARA STIFT: Rekordstor utdelning till stift, pastorat och församlingar

Utdelning. Stiften, pastoraten och församlingarna får i år dela på rekordmycket pengar. Utdelningen från jord, skog och fondkapital ger över 570 miljoner kronor. Karlsborg är en av vinnarna.

Svenska kyrkan har haft några goda börsår samtidigt som deras jord- och skogsbruk ger mångmiljonvinster. Det är två av orsakerna till att över 570 miljoner kronor delas ut till församlingar, pastorat och stift. Det skriver Kyrkans tidning.

60 miljoner i Skara

Utdelningen för 2014 ger Skara stift totalt 60 miljoner kronor, varav hälften går till församlingarna/pastoraten och hälften till stiftet.

Karlsborg får mest

I SLA:s spridningsområde är det Karlsborgs pastorat som får den största summan, 1 151 100 kronor. Där har man ännu inte bestämt vad pengarna ska gå till.

– Det är väldigt tacksamt att få pengar och det finns alltid hål att stoppa i. Det är viktigt att pengarna kommer så många som möjligt till godo, säger kyrkoherde Pernilla Tapper Törnqvist.

Karlsborgs pastorat har fyra församlingar: Karlsborg, Mölltorp, Brevik och Undenäs.

Lön till prästen

Svenska kyrkans tillgångar i form av jord, skog och fondkapital kallas prästlönetillgångar.

De härstammar från medeltiden och ursprunget finns i de donationer till kyrkan som skulle användas för att avlöna församlingarnas präster.

Stiften förvaltar tillgångarna och avkastningen delas ut till stift, pastorat och församlingar. Församlingarna har andelar i avkastningen baserat på hur stor del av tillgångarna som kommer från respektive församling.

Mest till Norra Mo

Mest pengar i Skara stift fick Norra Mo församling, strax väster om Jönköping. Summan blev 2,1 miljoner kronor och pengarna ska gå till investeringar och lönekostnader, enligt en intervju med kamrer Marianne Berglund i Kyrkans tidning.

Största summan får Växjö stift där stiftet och församlingarna får dela på 90,6 miljoner kronor.

Svenska kyrkan har haft några goda börsår samtidigt som deras jord- och skogsbruk ger mångmiljonvinster. Det är två av orsakerna till att över 570 miljoner kronor delas ut till församlingar, pastorat och stift. Det skriver Kyrkans tidning.

60 miljoner i Skara

Utdelningen för 2014 ger Skara stift totalt 60 miljoner kronor, varav hälften går till församlingarna/pastoraten och hälften till stiftet.

Karlsborg får mest

I SLA:s spridningsområde är det Karlsborgs pastorat som får den största summan, 1 151 100 kronor. Där har man ännu inte bestämt vad pengarna ska gå till.

– Det är väldigt tacksamt att få pengar och det finns alltid hål att stoppa i. Det är viktigt att pengarna kommer så många som möjligt till godo, säger kyrkoherde Pernilla Tapper Törnqvist.

Karlsborgs pastorat har fyra församlingar: Karlsborg, Mölltorp, Brevik och Undenäs.

Lön till prästen

Svenska kyrkans tillgångar i form av jord, skog och fondkapital kallas prästlönetillgångar.

De härstammar från medeltiden och ursprunget finns i de donationer till kyrkan som skulle användas för att avlöna församlingarnas präster.

Stiften förvaltar tillgångarna och avkastningen delas ut till stift, pastorat och församlingar. Församlingarna har andelar i avkastningen baserat på hur stor del av tillgångarna som kommer från respektive församling.

Mest till Norra Mo

Mest pengar i Skara stift fick Norra Mo församling, strax väster om Jönköping. Summan blev 2,1 miljoner kronor och pengarna ska gå till investeringar och lönekostnader, enligt en intervju med kamrer Marianne Berglund i Kyrkans tidning.

Största summan får Växjö stift där stiftet och församlingarna får dela på 90,6 miljoner kronor.

Utdelningen till församlingar/pastorat

Församling/pastorat andelstal kronor

Falköping 2,266 679 800

Floby 3,524 1 057 200

Hjo 1,862 558 600

Karlsborg 3,837 1 151 100

N. Billing 3,094 928 200

Skultorp 0,706 211 800

Skövde 0,713 213 900

Stenstorp 1,837 551 100

Tibro 2,352 705 600

Värsås 1,258 377 400

Källa: Svenska kyrkan