07 jul 2015 16:05

07 jul 2015 16:05

Språkvänner sökes till Skövde

Ny satsning på integration

Språkvänner, som är ett samarbete mellan Skövde kommun och Volontärtorget, har funnits i snart en månad. Nu vill kommunen ha fler frivilliga som vill bli språkvänner.

Med en språkvän får nyanlända inte bara lära sig språket utan också en inblick i hur det svenska samhället fungerar. Mahmoud Almoued kom till Sverige från Syrien för 1,5 år sedan och har genom kommunen fått en språkvän.

– Jag tror att det är väldigt viktigt för nyanlända att ha en svensk vän, både för att utveckla språket och att integreras, säger han.

Inblick i svenska hem

Han har träffat sin språkvän fyra gånger och han tycker hittills att det har gått väldigt bra. Men det är inte bara språk och integration som är fördelarna, även mer vardagliga saker som tips om vad man kan göra i staden man bor i är något man kan få av sin språkvän. Träffarna sker till en början på neutral mark, som till exempel ett café. Men Roland Jakobsson, samordnare och utvecklare på Volontärtorget, hoppas även på att det kan leda till vänskap och att den nyanlända då kan få insikt i hur ett svenskt hushåll fungerar.

– Det finns folk som bott i Sverige i 20 år men aldrig varit inne i ett svensk hem, säger han.

Detta är något han hoppas på kan ändras med hjälp av språkvänsverksamheten.

Hjälpa sig själv

Charlotta Brink, integrationssamordnare på Skövde kommun, berättar att de tidigare haft liknande verksamheter men att de nu har kunnat arbeta mer offensivt med integration. Dessutom tycker hon att språkvänner är en mer jämlik satsning jämfört med de tidigare. Att den inte handlar om att någon ska hjälpa de nyanlända utan att man som språkvän i stället hjälper sig själv.

– Som språkvän får man en insikt i andra människors sätt att tänka och kan se på sin egen kultur och bakgrund på ett annat sätt, säger hon.

Hon berättar att många nyanlända även vill skaffa svenska vänner att föra vardagliga samtal med på svenska, men att de tycker att det kan vara svårt. Med språkvänner tror hon att det blir enklare för de nyanlända att lära känna svenska vänner.

Bli språkvän

Det krävs inga särskilda kunskaper för att bli språkvän utöver att man har ett intresse för människor från andra kulturer, och är etablerad i det svenska samhället. Om man vill bli språkvän kan man vända sig till kommunen eller Volontärtorget.

Med en språkvän får nyanlända inte bara lära sig språket utan också en inblick i hur det svenska samhället fungerar. Mahmoud Almoued kom till Sverige från Syrien för 1,5 år sedan och har genom kommunen fått en språkvän.

– Jag tror att det är väldigt viktigt för nyanlända att ha en svensk vän, både för att utveckla språket och att integreras, säger han.

Inblick i svenska hem

Han har träffat sin språkvän fyra gånger och han tycker hittills att det har gått väldigt bra. Men det är inte bara språk och integration som är fördelarna, även mer vardagliga saker som tips om vad man kan göra i staden man bor i är något man kan få av sin språkvän. Träffarna sker till en början på neutral mark, som till exempel ett café. Men Roland Jakobsson, samordnare och utvecklare på Volontärtorget, hoppas även på att det kan leda till vänskap och att den nyanlända då kan få insikt i hur ett svenskt hushåll fungerar.

– Det finns folk som bott i Sverige i 20 år men aldrig varit inne i ett svensk hem, säger han.

Detta är något han hoppas på kan ändras med hjälp av språkvänsverksamheten.

Hjälpa sig själv

Charlotta Brink, integrationssamordnare på Skövde kommun, berättar att de tidigare haft liknande verksamheter men att de nu har kunnat arbeta mer offensivt med integration. Dessutom tycker hon att språkvänner är en mer jämlik satsning jämfört med de tidigare. Att den inte handlar om att någon ska hjälpa de nyanlända utan att man som språkvän i stället hjälper sig själv.

– Som språkvän får man en insikt i andra människors sätt att tänka och kan se på sin egen kultur och bakgrund på ett annat sätt, säger hon.

Hon berättar att många nyanlända även vill skaffa svenska vänner att föra vardagliga samtal med på svenska, men att de tycker att det kan vara svårt. Med språkvänner tror hon att det blir enklare för de nyanlända att lära känna svenska vänner.

Bli språkvän

Det krävs inga särskilda kunskaper för att bli språkvän utöver att man har ett intresse för människor från andra kulturer, och är etablerad i det svenska samhället. Om man vill bli språkvän kan man vända sig till kommunen eller Volontärtorget.

  • Sally Eriksson