07 jul 2015 06:00

07 jul 2015 06:00

Väntläge för utredning

Resursbrist sinkar utredning om Skultorpsbränder

På grund av resursbrist har polisen just nu ingen tid att arbeta med utredningen av bränderna som härjade i Skultorp strax innan skolavslutningen.
– Vi får återuppta det arbetet i höst, säger Tony Johansson.

Inom loppet av två veckor härjade tre olika bränder i Skultorp.

Natten mot tisdagen den 26 maj brann det en hundverksamhet i Hökaberg, natten mot måndagen den 8 juni brann förskolan Skogen och natten mot onsdag den 10 juni stod stationshuset i Fornbyn i lågor.

Troligt samband

Polisen misstänkte tidigt att det fanns ett samband och att bränderna var anlagda.

– Vi vet inte om alla är anlagda, men vi ska nu gå tillbaka och titta igenom alla ärendena och se om vi kan hitta ett samband. Det är ju många bräder på kort tid, har Fredrik Sjöstedt, utredningsbefäl vid Skövdepolisen, tidigare sagt till SLA.

För ofta

Om de misstänkte att det var en pyroman som härjade svarade han däremot mer tveksamt till.

– Det vet vi inte, men det har helt klart brunnit lite för ofta för att vara normalt.

Misstankar

Efter branden vi förskolan Skogen fanns det starka misstankar om att branden var anlagd och utredningsbefälet Tony Johansson bekräftade att polisen hade funnit spår av bensinrester.

– En hund har markerat vid en plats och där har även vi känt bensinlukt, sa han.

Två ungdomar 17 och 22 år gamla, greps och förhördes men är försattes snart på fri fot.

– De är intressanta i utredningen, men vi har inget som i nuläget binder dem till branden, sa Fredrik Sjöstedt vid tillfället.

Inga människor skadades vid någon av bränderna, men händelserna har väckte stor olust i Skultorp och Skövde kommun förstärkte skyddet kring sina skolor.

Hinns inte med

Trots att det snart gått nästan en månad sedan bränderna ägde rum har polisen inte kommit längre i sitt utredningsarbete. Det är den stora resursbristen som gör att polisen inte kan prioritera ärendet.

– Vi har en del uppslag, men vi hinner inte göra något med det just nu, säger en uppgiven Tony Johansson, som är utredningsbefäl vid polisen i Skövde.

Semester och pension

Enlig Johansson beror resursbristen både på pensionsavgångar och semesterledigheter.

– Just nu för vi en kamp varje dag för att klara av arbetet och det enda vi hinner prioritera är rena frihetsberövanden, säger han. Arbetet med utredningen av bränderna i Skultorp kommer fortsätta till hösten.

Inom loppet av två veckor härjade tre olika bränder i Skultorp.

Natten mot tisdagen den 26 maj brann det en hundverksamhet i Hökaberg, natten mot måndagen den 8 juni brann förskolan Skogen och natten mot onsdag den 10 juni stod stationshuset i Fornbyn i lågor.

Troligt samband

Polisen misstänkte tidigt att det fanns ett samband och att bränderna var anlagda.

– Vi vet inte om alla är anlagda, men vi ska nu gå tillbaka och titta igenom alla ärendena och se om vi kan hitta ett samband. Det är ju många bräder på kort tid, har Fredrik Sjöstedt, utredningsbefäl vid Skövdepolisen, tidigare sagt till SLA.

För ofta

Om de misstänkte att det var en pyroman som härjade svarade han däremot mer tveksamt till.

– Det vet vi inte, men det har helt klart brunnit lite för ofta för att vara normalt.

Misstankar

Efter branden vi förskolan Skogen fanns det starka misstankar om att branden var anlagd och utredningsbefälet Tony Johansson bekräftade att polisen hade funnit spår av bensinrester.

– En hund har markerat vid en plats och där har även vi känt bensinlukt, sa han.

Två ungdomar 17 och 22 år gamla, greps och förhördes men är försattes snart på fri fot.

– De är intressanta i utredningen, men vi har inget som i nuläget binder dem till branden, sa Fredrik Sjöstedt vid tillfället.

Inga människor skadades vid någon av bränderna, men händelserna har väckte stor olust i Skultorp och Skövde kommun förstärkte skyddet kring sina skolor.

Hinns inte med

Trots att det snart gått nästan en månad sedan bränderna ägde rum har polisen inte kommit längre i sitt utredningsarbete. Det är den stora resursbristen som gör att polisen inte kan prioritera ärendet.

– Vi har en del uppslag, men vi hinner inte göra något med det just nu, säger en uppgiven Tony Johansson, som är utredningsbefäl vid polisen i Skövde.

Semester och pension

Enlig Johansson beror resursbristen både på pensionsavgångar och semesterledigheter.

– Just nu för vi en kamp varje dag för att klara av arbetet och det enda vi hinner prioritera är rena frihetsberövanden, säger han. Arbetet med utredningen av bränderna i Skultorp kommer fortsätta till hösten.

  • Anna Leijon