08 jul 2015 06:00

08 jul 2015 06:00

Försvaret riskerar vite

Försvarsmakten kritiseras av Arbetsmiljöverket

Det finns brister i arbetsmiljön hos Försvarsmaktens operativa ledningstekniska bataljon i Skövde. Nu kräver Arbetsmiljöverket åtgärder på platsen.

Uppgifterna som Arbetsmiljöverket utrett berör miljön kring anläggning R3102.

– Anläggningen är omgiven av oländig terräng, berättar Pernilla Niia, sektionschef på Arbetsmiljöverket Region Väst för SLA.

Skaderisk

– Där finns hala klippor och träsk. Med tung utrustning utgör det en skaderisk att ta sig fram till anläggningen.

Ett skyddsombud kan stoppa ett arbete om hen anser att skaderisk föreligger på platsen. Det skedde på anläggningen den 2 september i fjol.

Skyddsombudsstopp

Arbetsgivaren ansåg då att Arbetsmiljöverket fick avgöra om skäl fanns för fortsatt stopp. De inspekterade platsen den 7 maj i år.

– Vi ansåg inte att det förelåg en sådan omedelbar risk för hälsa och liv att vi behövde ta över stoppet. Men vi kräver åtgärder på plats, säger Pernilla Niia.

Till förvaltningsrätten

Om inte åtgärder vidtas innan 4 september, riskerar Försvarsmakten ett vite på 10 000 kronor av förvaltningsrätten. Det är den domstol som handlägger ärenden främst rörande tvister mellan enskilda personer och myndigheter. Försvarsmakten kan också välja att överklaga till samma domstol.

Tidigare kritik

2007 avled en 20-årig soldat under en skjutövning i Skövde. Försvarsmakten fick då motta stor kritik från Arbetsmiljöverket. Myndigheten menade att Försvarsmakten inte alltid följer sina regler, och att olyckan kunde ha undvikits.

Uppgifterna som Arbetsmiljöverket utrett berör miljön kring anläggning R3102.

– Anläggningen är omgiven av oländig terräng, berättar Pernilla Niia, sektionschef på Arbetsmiljöverket Region Väst för SLA.

Skaderisk

– Där finns hala klippor och träsk. Med tung utrustning utgör det en skaderisk att ta sig fram till anläggningen.

Ett skyddsombud kan stoppa ett arbete om hen anser att skaderisk föreligger på platsen. Det skedde på anläggningen den 2 september i fjol.

Skyddsombudsstopp

Arbetsgivaren ansåg då att Arbetsmiljöverket fick avgöra om skäl fanns för fortsatt stopp. De inspekterade platsen den 7 maj i år.

– Vi ansåg inte att det förelåg en sådan omedelbar risk för hälsa och liv att vi behövde ta över stoppet. Men vi kräver åtgärder på plats, säger Pernilla Niia.

Till förvaltningsrätten

Om inte åtgärder vidtas innan 4 september, riskerar Försvarsmakten ett vite på 10 000 kronor av förvaltningsrätten. Det är den domstol som handlägger ärenden främst rörande tvister mellan enskilda personer och myndigheter. Försvarsmakten kan också välja att överklaga till samma domstol.

Tidigare kritik

2007 avled en 20-årig soldat under en skjutövning i Skövde. Försvarsmakten fick då motta stor kritik från Arbetsmiljöverket. Myndigheten menade att Försvarsmakten inte alltid följer sina regler, och att olyckan kunde ha undvikits.

  • Thea Mossige-Norheim