08 jul 2015 06:00

08 jul 2015 06:00

Miljonregn över industriprojekt

Stor satsning på Skaraborgs industrier

Skövdebaserade projektet Kompetensnavet har beviljats finansiering med 33,3 miljoner kronor från Europeiska socialfonden. Det innebär en stor satsning för att stärka kompetensen inom Skaraborgs industrier.

– Vi genomför en sorts hjälp till självhjälp, där vi utvecklar system för kompetensförsörjning hos industriföretagen, säger Thomas Nilsson, vd för projektägaren Industrial Development Center West Sweden AB.

Det innebär allt från att arbeta in strukturer kring medarbetarsamtal, till att kartlägga utbildningsbehov på arbetsplatserna.

Stort behov

Projektet möter ett identifierat behov av just detta, främst inom små och medelstora industriföretag i regionen, säger Thomas Nilsson. IDC West Sweden har sett hur det blir allt svårare att rekrytera till industrin. Det menar Thomas Nilsson ytterligare stärker projektets vikt.

– Men kan vi kartlägga kompetensförsörjningsbehovet på lång sikt, då kan regionen också våga satsa på till exempel fler utbildningsplatser inom industrin.

Det treåriga projektet involverar 180 företag i Västsverige, varav cirka 80 i Skaraborgsregionen.

Mot framtiden

Ett annat mål med projektet är att få in fler grupper till industrin. 23 procent av de industrianställda i Sverige är idag kvinnor, med en något lägre andel i Skaraborg.

– Vi vill förändra synen på industrin. I dag är det en attraktiv arbetsmiljö för flera olika kompetenser. Det är en komplex verksamhet, inte bara hård och tung, säger Thomas Nilsson.

Miljonsatsningen finansieras av Europeiska Socialfonden. De beskriver sig själva som EU:s viktigaste verktyg för att skapa fler och bättre jobb i Europa.

– Vi genomför en sorts hjälp till självhjälp, där vi utvecklar system för kompetensförsörjning hos industriföretagen, säger Thomas Nilsson, vd för projektägaren Industrial Development Center West Sweden AB.

Det innebär allt från att arbeta in strukturer kring medarbetarsamtal, till att kartlägga utbildningsbehov på arbetsplatserna.

Stort behov

Projektet möter ett identifierat behov av just detta, främst inom små och medelstora industriföretag i regionen, säger Thomas Nilsson. IDC West Sweden har sett hur det blir allt svårare att rekrytera till industrin. Det menar Thomas Nilsson ytterligare stärker projektets vikt.

– Men kan vi kartlägga kompetensförsörjningsbehovet på lång sikt, då kan regionen också våga satsa på till exempel fler utbildningsplatser inom industrin.

Det treåriga projektet involverar 180 företag i Västsverige, varav cirka 80 i Skaraborgsregionen.

Mot framtiden

Ett annat mål med projektet är att få in fler grupper till industrin. 23 procent av de industrianställda i Sverige är idag kvinnor, med en något lägre andel i Skaraborg.

– Vi vill förändra synen på industrin. I dag är det en attraktiv arbetsmiljö för flera olika kompetenser. Det är en komplex verksamhet, inte bara hård och tung, säger Thomas Nilsson.

Miljonsatsningen finansieras av Europeiska Socialfonden. De beskriver sig själva som EU:s viktigaste verktyg för att skapa fler och bättre jobb i Europa.

  • Thea Mossige-Norheim