08 jul 2015 19:15

08 jul 2015 19:16

Ok för 7–9-skola

Raoul Wallenberg-skolan får godkänt för att starta grundskola för årskurserna 7–9 i Skövde.

Det meddelade Skolinspektionen under tisdagen. Utbildningen får starta från höstterminen 2016 och tillståndet gäller för upp till 300 elever.

Skolinspektionen bedömer att elevunderlaget i Skövde kommun är tillräckligt för att verksamheten ska kunna bedrivas på lång sikt,

Därmed är ytterligare en pusselbit på plats i Raoul Wallenbergs-skolans arbete med att etablera sig i Skövde.

Sedan några år finns en förskola, men i höst öppnas förskoleklass samt årskurs 1–6 i nybyggda lokaler på Norrmalm.

Det meddelade Skolinspektionen under tisdagen. Utbildningen får starta från höstterminen 2016 och tillståndet gäller för upp till 300 elever.

Skolinspektionen bedömer att elevunderlaget i Skövde kommun är tillräckligt för att verksamheten ska kunna bedrivas på lång sikt,

Därmed är ytterligare en pusselbit på plats i Raoul Wallenbergs-skolans arbete med att etablera sig i Skövde.

Sedan några år finns en förskola, men i höst öppnas förskoleklass samt årskurs 1–6 i nybyggda lokaler på Norrmalm.