08 jul 2015 09:57

08 jul 2015 10:06

Skaraborgs sjukhus får bra betyg av patienterna

Skaraborgs sjukhus personal möter patienternas krav på vård enligt en undersökning gjord på sjukhusen tidigare i vår.

Undersökningen genomfördes på avdelningarna röntgen och nuklearmedicin samt arbetsterapi och fysioterapi på sjukhusen i Skövde, Falköping och Lidköping. Den bygger på frågor i enkätform om hur väl det sjukhuset har att erbjuda stämmer överens med det patienten tycker är viktigt vid ett besök.

Stort patientfokus

Liselotte Eriksson är enhetschef för nuklearmedicin och IVC vid Skaraborgs sjukhus. Hon tror att anledningen till att personalen får så högt betyg är deras engagemang.

– Vi arbetar med stort patientfokus och vill helt enkelt patienternas bästa, säger hon.

Att personalen uppvisar respekt och engagemang vid ett besök tyckte enkätens deltagare var något av det viktigaste på båda avdelningarna. Dessa krav har sjukhusen lyckats leva upp till, då över 99 procent av svararna ansåg att de hade behandlats med respekt på arbetsterapi och fysioterapi samt nuklearmedicin respektive 96,69 procent på röntgenavdelningen.

Fler förbättringar

Liselotte Eriksson betonar dock att Skaraborgs sjukhus trots de goda resultaten vill fortsätta förbättra sin verksamhet. För att fortsätta få så höga betyg går det inte att leva på gamla meriter.

– Det här är jättebra siffror, men vi strävar självklart efter att 100 procent ska vara nöjda, säger hon.

Den punkten där resultatet sjönk något för alla avdelningarna var hur lätt det var att komma fram på telefon till avdelningen.

– Det är något vi kommer titta på vad man kan göra för att förbättra inför hösten, säger Liselotte Eriksson.

Hon tror även att en anledning till att resultaten var lägre är att folk har olika referensramar gällande telefontillgänglighet, och att det därför kan vara svårt att definiera vad som är bra.

Väntetider

Några av de andra punkterna som togs upp i enkäten var väntetider och hur dessa hade upplevts. På röntgenavdelningen anger 91,63 procent att de fått komma in på avtalad tid. Av de patienter som hade fått vänta uppgav 85 procent att deras väntetid hade varit mindre än en halvtimme.

 

Undersökningen genomfördes på avdelningarna röntgen och nuklearmedicin samt arbetsterapi och fysioterapi på sjukhusen i Skövde, Falköping och Lidköping. Den bygger på frågor i enkätform om hur väl det sjukhuset har att erbjuda stämmer överens med det patienten tycker är viktigt vid ett besök.

Stort patientfokus

Liselotte Eriksson är enhetschef för nuklearmedicin och IVC vid Skaraborgs sjukhus. Hon tror att anledningen till att personalen får så högt betyg är deras engagemang.

– Vi arbetar med stort patientfokus och vill helt enkelt patienternas bästa, säger hon.

Att personalen uppvisar respekt och engagemang vid ett besök tyckte enkätens deltagare var något av det viktigaste på båda avdelningarna. Dessa krav har sjukhusen lyckats leva upp till, då över 99 procent av svararna ansåg att de hade behandlats med respekt på arbetsterapi och fysioterapi samt nuklearmedicin respektive 96,69 procent på röntgenavdelningen.

Fler förbättringar

Liselotte Eriksson betonar dock att Skaraborgs sjukhus trots de goda resultaten vill fortsätta förbättra sin verksamhet. För att fortsätta få så höga betyg går det inte att leva på gamla meriter.

– Det här är jättebra siffror, men vi strävar självklart efter att 100 procent ska vara nöjda, säger hon.

Den punkten där resultatet sjönk något för alla avdelningarna var hur lätt det var att komma fram på telefon till avdelningen.

– Det är något vi kommer titta på vad man kan göra för att förbättra inför hösten, säger Liselotte Eriksson.

Hon tror även att en anledning till att resultaten var lägre är att folk har olika referensramar gällande telefontillgänglighet, och att det därför kan vara svårt att definiera vad som är bra.

Väntetider

Några av de andra punkterna som togs upp i enkäten var väntetider och hur dessa hade upplevts. På röntgenavdelningen anger 91,63 procent att de fått komma in på avtalad tid. Av de patienter som hade fått vänta uppgav 85 procent att deras väntetid hade varit mindre än en halvtimme.

 

  • Sally Eriksson

Välkommen att kommentera på sla.se. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, om det är första gången du kommenterar läs våra regler kring artikelkommentarer.