09 jul 2015 06:00

09 jul 2015 06:00

Glassen höll klassen i stor provtagning

Livsmedelinspektörer testade

Glassförsäljarna i östra Skaraborg klarade livsmedelsinspektörernas breda glassgranskning. Inget glassprov har hittills fått underkänt.

Det framgår av analysrapporterna som nu inkommit till Miljösamverkan östra Skaraborg. Fyra livsmedelinspektörer besökte 35 försäljningsställen i östra Skaraborg under förra tisdagen.

Vid samtliga togs prover på kul- eller mjukglass som skickades för analys vid ett laboratorium i Jönköping.

34 analysrapporter är klara och i 30 av fallen bedöms den hygieniska kvaliteten i provet som tillfredsställande.

I provet undersöks bakterier i glassen och aeoba mikroorganismer.

Fyra av proverna får i laboratoriets bedömning utlåtandena godtagbara, men inte tillfredsställande på grund av att antalet enterobacteriaceae var för högt.

En analysrapport saknas fortfarande.

Syftet med provtagningen är att se om hanteringen av glassen sker hygieniskt, att glassen förvaras på rätt sätt och att själva råvaran är bra.

Under onsdagen gick det inte att få någon kommentar från ansvariga vid Mös, men en rapport om undersökningen kommer att sammanställas.

Proverna är tagna i Skövde, Tibro, Karlsborg, Hjo och Falköping.

Det framgår av analysrapporterna som nu inkommit till Miljösamverkan östra Skaraborg. Fyra livsmedelinspektörer besökte 35 försäljningsställen i östra Skaraborg under förra tisdagen.

Vid samtliga togs prover på kul- eller mjukglass som skickades för analys vid ett laboratorium i Jönköping.

34 analysrapporter är klara och i 30 av fallen bedöms den hygieniska kvaliteten i provet som tillfredsställande.

I provet undersöks bakterier i glassen och aeoba mikroorganismer.

Fyra av proverna får i laboratoriets bedömning utlåtandena godtagbara, men inte tillfredsställande på grund av att antalet enterobacteriaceae var för högt.

En analysrapport saknas fortfarande.

Syftet med provtagningen är att se om hanteringen av glassen sker hygieniskt, att glassen förvaras på rätt sätt och att själva råvaran är bra.

Under onsdagen gick det inte att få någon kommentar från ansvariga vid Mös, men en rapport om undersökningen kommer att sammanställas.

Proverna är tagna i Skövde, Tibro, Karlsborg, Hjo och Falköping.