09 jul 2015 09:53

09 jul 2015 12:27

Studiebidraget dras in för rekordmånga

136 gymnasieungdomar i Skövde får sitt studiebidrag indraget på grund av ogiltig frånvaro. Det är en kraftig ökning jämfört med föregående läsår.

Allt fler gymnasieungdomar i Skövde får sitt studiebidrag indraget på grund av skolk. Det visar färska siffror från Centrala studiestödsnämnden, CSN.

136 elever, alltså fem procent av gymnasieungdomarna i Skövde, får sitt bidrag indraget efter läsåret 2014/2015.

27 elever

Siffran är en ökning med 27 elever jämfört med läsåret innan, då 109 elever, alltså 3,9 procent, förlorade sitt studiebidrag. Läsåret 2012/2013 var det 116 elever som förlorade sitt bidrag, även det 3,9 procent.

Minskat radikalt

Skövde kommuns gymnasiechef Johan Rahmberg befinner sig just nu på semester och har inte haft möjlighet att gå igenom siffrorna men säger till SLA att han tror att ökningen i första hand beror på CSN:s skärpta regler.

– Efter att de skärpte kraven för några år sedan så har vi dragit in flera studiebidrag, samtidigt som den ogiltiga frånvaron har minskat radikalt, säger han.

Om minskningen beror på att eleverna vill ha kvar sitt studiebidrag eller om de är mer motiverade att studera kan han inte svara på.

– Men vi hoppas naturligtvis på att det är det sista.

Under rikssnittet

Trots ökningen ligger Skövdes ungdomar under rikssnittet. 22 000 elever över hela landet mister sitt bidrag, motsvarande sju procent, vilket historiskt sett är en rekordhög nivå, enligt CSN. Motsvarande siffra för de två föregående åren var 6,6 respektive 6,4 procent.

– Jag vet att Skövde ligger bra till jämfört med landet i övrigt och det tror jag är tackvare att vi jobbar mycket med den ogiltiga frånvaron och försöker sätta in åtgärder tidigt, säger Rahmberg och fortsätter:

– Både Elevhälsan och mentorerna gör sitt för att uppmärksamma problemet och vi märker att om gör tidiga insatser vid ströfrånvaro kan vi ganska snabbt nå positiva resultat.

Allt fler gymnasieungdomar i Skövde får sitt studiebidrag indraget på grund av skolk. Det visar färska siffror från Centrala studiestödsnämnden, CSN.

136 elever, alltså fem procent av gymnasieungdomarna i Skövde, får sitt bidrag indraget efter läsåret 2014/2015.

27 elever

Siffran är en ökning med 27 elever jämfört med läsåret innan, då 109 elever, alltså 3,9 procent, förlorade sitt studiebidrag. Läsåret 2012/2013 var det 116 elever som förlorade sitt bidrag, även det 3,9 procent.

Minskat radikalt

Skövde kommuns gymnasiechef Johan Rahmberg befinner sig just nu på semester och har inte haft möjlighet att gå igenom siffrorna men säger till SLA att han tror att ökningen i första hand beror på CSN:s skärpta regler.

– Efter att de skärpte kraven för några år sedan så har vi dragit in flera studiebidrag, samtidigt som den ogiltiga frånvaron har minskat radikalt, säger han.

Om minskningen beror på att eleverna vill ha kvar sitt studiebidrag eller om de är mer motiverade att studera kan han inte svara på.

– Men vi hoppas naturligtvis på att det är det sista.

Under rikssnittet

Trots ökningen ligger Skövdes ungdomar under rikssnittet. 22 000 elever över hela landet mister sitt bidrag, motsvarande sju procent, vilket historiskt sett är en rekordhög nivå, enligt CSN. Motsvarande siffra för de två föregående åren var 6,6 respektive 6,4 procent.

– Jag vet att Skövde ligger bra till jämfört med landet i övrigt och det tror jag är tackvare att vi jobbar mycket med den ogiltiga frånvaron och försöker sätta in åtgärder tidigt, säger Rahmberg och fortsätter:

– Både Elevhälsan och mentorerna gör sitt för att uppmärksamma problemet och vi märker att om gör tidiga insatser vid ströfrånvaro kan vi ganska snabbt nå positiva resultat.

  • Anna Leijon