10 jul 2015 06:00

10 jul 2015 06:00

Håller koll på myggen

Ingen stickig sommar så här långt

Fem myggfällor håller koll på myggtillväxten runt sjön Östen.
– Än så länge har det varit en bra sommar. Vi hoppas att det fortsätter så, säger Ewy Karlsson.

Hon är ordförande i Östens myggförening och SLA hängde på torsdagen med när hon gjorde dagens kontrollrunda vid myggfällorna.

Fem myggfällor finns utplacerade på strategiskt valda ställen och dagligen kontrolleras innehållet i fällorna.

Infångade

Ewy Karlsson öppnar på locket till fällan, som sitter några hundra meter från Östens kant, och drar upp en påse där många stickmyggor försöker ta sig ut.

– När det är som värst är påsen helt full, säger Ewy.

Hon har bott i Flistad utanför Väring i hela sitt liv och säger att problemen med stickmyggen började för 12–13 år sedan. Vissa år har det varit bedrövligt, medan andra blivit lättare.

2014 var det en tidig topp på sommaren, men sedan lugnt. I år har det hittills varit en lugn sommar. Jan Gustavsson, som är bosatt i Skalkarike bara 300 meter från Östen, sitter också i styrelsen. Han tror att kylan under maj månad bidragit.

Han visar en sammanställning över Östens vattennivåer de senaste fyra åren och pekar på ett samband mellan höga vattennivåer och myggtillgång.

Äggen klarar sig

Vid våta somrar med många översvämningar av strandängarna ökar riskerna. Äggen kan ligga många år i maderna vid sjön.

Ewy och Jan berättar att de boende runt sjön lär sig mer och mer om myggens beteende och hur de kan bekämpas. I dag står man redo med 40–50 fällor att ställa ut om stora mängder mygg skulle dyka upp.

Så länge myggorna håller sig borta är de glada.

– Stickmyggan flyger bara rakt på och sticker och kan vara aktiv även i solljus. När det är som värst går det knappt att beskriva utan det måste upplevas, säger Ewy.

Får bidrag

Östens myggförening får ekonomiskt stöd av kommunerna runt sjön (Skövde, Mariestad och Töreboda) för att ha råd med myggbekämpningen.

Nu startas också ett fyraårigt Lona-projekt som bland annat syftar till att slå och hålla nere växtligheten runt sjön.

– Skötseln runt sjön och att växtligheten hålls nere är viktigt. Även för fåglar som är myggens naturliga fiender. Snäppor och gräsänder ser vi knappt här längre, säger Jan Gustavsson.

Engagemanget runt sjön är bra och Ewy säger att man nu är på väg att komma i gång med en långsiktig bekämpning av myggen.

Hon är ordförande i Östens myggförening och SLA hängde på torsdagen med när hon gjorde dagens kontrollrunda vid myggfällorna.

Fem myggfällor finns utplacerade på strategiskt valda ställen och dagligen kontrolleras innehållet i fällorna.

Infångade

Ewy Karlsson öppnar på locket till fällan, som sitter några hundra meter från Östens kant, och drar upp en påse där många stickmyggor försöker ta sig ut.

– När det är som värst är påsen helt full, säger Ewy.

Hon har bott i Flistad utanför Väring i hela sitt liv och säger att problemen med stickmyggen började för 12–13 år sedan. Vissa år har det varit bedrövligt, medan andra blivit lättare.

2014 var det en tidig topp på sommaren, men sedan lugnt. I år har det hittills varit en lugn sommar. Jan Gustavsson, som är bosatt i Skalkarike bara 300 meter från Östen, sitter också i styrelsen. Han tror att kylan under maj månad bidragit.

Han visar en sammanställning över Östens vattennivåer de senaste fyra åren och pekar på ett samband mellan höga vattennivåer och myggtillgång.

Äggen klarar sig

Vid våta somrar med många översvämningar av strandängarna ökar riskerna. Äggen kan ligga många år i maderna vid sjön.

Ewy och Jan berättar att de boende runt sjön lär sig mer och mer om myggens beteende och hur de kan bekämpas. I dag står man redo med 40–50 fällor att ställa ut om stora mängder mygg skulle dyka upp.

Så länge myggorna håller sig borta är de glada.

– Stickmyggan flyger bara rakt på och sticker och kan vara aktiv även i solljus. När det är som värst går det knappt att beskriva utan det måste upplevas, säger Ewy.

Får bidrag

Östens myggförening får ekonomiskt stöd av kommunerna runt sjön (Skövde, Mariestad och Töreboda) för att ha råd med myggbekämpningen.

Nu startas också ett fyraårigt Lona-projekt som bland annat syftar till att slå och hålla nere växtligheten runt sjön.

– Skötseln runt sjön och att växtligheten hålls nere är viktigt. Även för fåglar som är myggens naturliga fiender. Snäppor och gräsänder ser vi knappt här längre, säger Jan Gustavsson.

Engagemanget runt sjön är bra och Ewy säger att man nu är på väg att komma i gång med en långsiktig bekämpning av myggen.