10 jul 2015 15:26

10 jul 2015 15:27

Länsade stulna kontokort

8 månaders fängelse. Det blev straffet för den 21-åriga kvinna som kopplats till ett flertal åldringsbrott i Västsverige, varav ett av dem inträffade i Skövde.

Brottsoffren, alla äldre kvinnor, har handlat i klädaffärer när någon knuffat till dem och de blivit av med sina plånböcker.

Den 21-åriga kvinnan frias från åtalspunkterna som gäller stöld vid alla tillfällen.

Däremot så döms hon för att ha tagit ut pengar från brottsoffrens kontokort, ibland med höga belopp. Hon har också försökt att tanka på kontokorten.

Det var bland annat i augusti 2011 som en kvinna bestals från sin plånbok när hon var i Skövde. Sammanlagt försvann 7 500 kronor från hennes konto.

Rubriceringen är grovt bedrägeri vid tre tillfällen, försök till grovt bedrägeri och bedrägeri.

Det är nu fyra år sedan brottstillfällena. Att det inte blivit någon dom förrän nu förklaras med att 21-åringen sedan dess dömts för liknande brott i fyra europeiska länder. I juni hade hon avtjänat ett tvåårigt fängelsestraff i Tyskland. Redan samma dag som hon försattes på fri fot greps kunde hon gripas genom en europeisk arresteringsorder.

Tingsrätten betraktar bedrägerierna i Västsverige som grova då den 21-åriga kvinnan inriktat sig på att stjäla från äldre kvinnor. Brotten har också varit planerade och uppreptats vid ett flertal tillfällen.

Kvinnan ska betala skadestånd och efter avtjänat straff ska kvinnan utvisas. Hon får inte återvända hit på fem år, då riskerar hon ytterligare ett års påföljd.

Domen kan överklagas senast den 31 juli.

Brottsoffren, alla äldre kvinnor, har handlat i klädaffärer när någon knuffat till dem och de blivit av med sina plånböcker.

Den 21-åriga kvinnan frias från åtalspunkterna som gäller stöld vid alla tillfällen.

Däremot så döms hon för att ha tagit ut pengar från brottsoffrens kontokort, ibland med höga belopp. Hon har också försökt att tanka på kontokorten.

Det var bland annat i augusti 2011 som en kvinna bestals från sin plånbok när hon var i Skövde. Sammanlagt försvann 7 500 kronor från hennes konto.

Rubriceringen är grovt bedrägeri vid tre tillfällen, försök till grovt bedrägeri och bedrägeri.

Det är nu fyra år sedan brottstillfällena. Att det inte blivit någon dom förrän nu förklaras med att 21-åringen sedan dess dömts för liknande brott i fyra europeiska länder. I juni hade hon avtjänat ett tvåårigt fängelsestraff i Tyskland. Redan samma dag som hon försattes på fri fot greps kunde hon gripas genom en europeisk arresteringsorder.

Tingsrätten betraktar bedrägerierna i Västsverige som grova då den 21-åriga kvinnan inriktat sig på att stjäla från äldre kvinnor. Brotten har också varit planerade och uppreptats vid ett flertal tillfällen.

Kvinnan ska betala skadestånd och efter avtjänat straff ska kvinnan utvisas. Hon får inte återvända hit på fem år, då riskerar hon ytterligare ett års påföljd.

Domen kan överklagas senast den 31 juli.

  • Rikard Jansson