11 jul 2015 06:00

11 jul 2015 06:00

Skövde kräver fler kompetenta lärare

Lärarbrist inom dataspelsutveckling

Det råder brist på lärare inom dataspelsutveckling, vilket drabbar de populära utbildningarna på Högskolan i Skövde.

Utbildningarna inom dataspelsutveckling är en viktig del av Högskolan i Skövde, till hösten börjar 213 nya elever på utbildningarna inom dataspelsutveckling. Dataspelsbranschen efterfrågar fler och fler utbildade inom området, men lärarbristen sätter stopp.

– Det finns en generell brist på kompetenta lärare inom det här området i hela Sverige, säger Sigbritt Karlsson, rektor för Högskolan i Skövde.

Sverige är ledande inom dataspelsbranschen, vilket är något som kan komma att ändras om inte utbildningarna kan hålla så hög klass som de gör i dag.

Mer forskning

– Ett sätt att få hit mer kompetenta lärare är att synliggöra hur bra utbildning och forskningsmiljö vi har. På det sättet får vi en hel del som söker sig spontant till högskolan.

Sigbritt Karlsson hoppas på att högskolan ska kunna ta in fler elever i framtiden, men till det krävs mer resurser.

– Jag hoppas att vi i framtiden kan utöka forskningen. På det sättet utbildas fler med rätt kompetens för att lära ut, säger hon.

Viktigt med kontakt

Theo Broresma pluggar sitt tredje år på dataspelsutveckling inriktning 3D-grafik, men har inte märkt av någon lärarbrist. Han berättar att han tidigare haft lärare som själva studerat på högskolan, arbetat några år och sedan återvänt för att undervisa. Något han tyckte fungerade väldigt bra.

– Då kunde vi få tips som ”det här gjorde jag fel när jag gick här”, det var väldigt bra, säger han.

Eleverna kan även ta hjälp av internet för att hitta lösningar på de problem de har i skolan. Men det tycker inte Theo Broresma är lika effektivt.

– Det är väldigt värdefullt att, öga mot öga med en lärare, kunna reflektera över ett arbete man håller på med, säger han.

Många sökande

Nu till hösten har 4265 personer sökt till utbildningarna inom dataspelsutveckling, 200 personer fler än förra året. Av årets sökande hade drygt 20 procent något av programmen som förstahandsval, enligt siffror från Universitets- och högskolerådet.

Skövde i topp

Per Strömbäck, talesperson för Dataspelsbranschen, tycker att högskolorna gör ett bra jobb. Men skulle gärna se att fler utbildade sig inom området.

– Det skulle också behöva satsas mer på forskning. Om Sverige inte är världsledande inom forskning kan det på sikt vara ett hot mot utbildningen, säger han.

Han tror att det i framtiden kommer behövas ännu fler med den kunskapen en utbildning i dataspelsutveckling vid Högskolan i Skövde ger.

– De har lyckats integrera utbildningen i näringslivet. På den punkten så vet jag inte något exempel i världen som lyckats lika bra som Skövde, säger han.

Utbildningarna inom dataspelsutveckling är en viktig del av Högskolan i Skövde, till hösten börjar 213 nya elever på utbildningarna inom dataspelsutveckling. Dataspelsbranschen efterfrågar fler och fler utbildade inom området, men lärarbristen sätter stopp.

– Det finns en generell brist på kompetenta lärare inom det här området i hela Sverige, säger Sigbritt Karlsson, rektor för Högskolan i Skövde.

Sverige är ledande inom dataspelsbranschen, vilket är något som kan komma att ändras om inte utbildningarna kan hålla så hög klass som de gör i dag.

Mer forskning

– Ett sätt att få hit mer kompetenta lärare är att synliggöra hur bra utbildning och forskningsmiljö vi har. På det sättet får vi en hel del som söker sig spontant till högskolan.

Sigbritt Karlsson hoppas på att högskolan ska kunna ta in fler elever i framtiden, men till det krävs mer resurser.

– Jag hoppas att vi i framtiden kan utöka forskningen. På det sättet utbildas fler med rätt kompetens för att lära ut, säger hon.

Viktigt med kontakt

Theo Broresma pluggar sitt tredje år på dataspelsutveckling inriktning 3D-grafik, men har inte märkt av någon lärarbrist. Han berättar att han tidigare haft lärare som själva studerat på högskolan, arbetat några år och sedan återvänt för att undervisa. Något han tyckte fungerade väldigt bra.

– Då kunde vi få tips som ”det här gjorde jag fel när jag gick här”, det var väldigt bra, säger han.

Eleverna kan även ta hjälp av internet för att hitta lösningar på de problem de har i skolan. Men det tycker inte Theo Broresma är lika effektivt.

– Det är väldigt värdefullt att, öga mot öga med en lärare, kunna reflektera över ett arbete man håller på med, säger han.

Många sökande

Nu till hösten har 4265 personer sökt till utbildningarna inom dataspelsutveckling, 200 personer fler än förra året. Av årets sökande hade drygt 20 procent något av programmen som förstahandsval, enligt siffror från Universitets- och högskolerådet.

Skövde i topp

Per Strömbäck, talesperson för Dataspelsbranschen, tycker att högskolorna gör ett bra jobb. Men skulle gärna se att fler utbildade sig inom området.

– Det skulle också behöva satsas mer på forskning. Om Sverige inte är världsledande inom forskning kan det på sikt vara ett hot mot utbildningen, säger han.

Han tror att det i framtiden kommer behövas ännu fler med den kunskapen en utbildning i dataspelsutveckling vid Högskolan i Skövde ger.

– De har lyckats integrera utbildningen i näringslivet. På den punkten så vet jag inte något exempel i världen som lyckats lika bra som Skövde, säger han.

  • Sally Eriksson