13 jul 2015 16:30

13 jul 2015 16:30

Fortsatt rena Skövdebadplatser

MILJÖ: Låga bakterienivåer efter senaste mätningen

Den första juli säkerställdes vattenkvaliteten hos Skövdes badplatser på nytt. Även om himlen är grå så visar testerna att du fortsatt kan simma lugnt.

Badplatserna vid Simsjöns stora badvik, Sjötorpssjön, Boulognersjön och Karstorpssjön klarade alla vattenprover med bedömningen tjänligt. Det innebär att bakterienivån i vattnet är så låg att det inte innebär en hälsorisk.

Mätningarna, som görs av kommunen, innefattar även algförekomst och vattentemperatur. Testerna visar att algblomningen inte har kommit i gång i Skövde, och att den som vill bada varmt gör detta bäst i Karstorp.

Bakteriehalten mäts

Provtagningen mäter halter av bakterietyperna Escherichia coli och intestinala enterokocker. I början av juni var bakterienivåerna av denna typ förhöjda i Karstorpssjön, men de har nu återigen sjunkit till en tjänlig nivå. Bakterierna som mäts framkallar inte sjukdomar i sig. De fungerar som indikationer på förekomst av mer hälsovådliga mikroorganismer, som kan vara en följd av någon slags förorening.

Ej vattenburet

Förra veckan fick Miljösamverkan in klagomål om ett barn som kräkts efter bad i Bolougnersjön. Man kontaktade Smittskydd vid SkaS som inte fått in några liknande fall. Några fler fall har heller inte rapporterats, och Miljösamverkan bedömer därför inte barnets smittokälla som vattenburen.

Alger i Örlen

Man har även fått in klagomål om den blågröna färgen på vattnet i Tibrosjön Örlen. Miljösamverkan har varit på plats och bedömer fallet inledningsvis som en algblomning, där cyanobakterierna som bildas under processen kan ge vattnet en blågrön färg. Vattnet har ännu inte analyserats.

Badplatserna vid Simsjöns stora badvik, Sjötorpssjön, Boulognersjön och Karstorpssjön klarade alla vattenprover med bedömningen tjänligt. Det innebär att bakterienivån i vattnet är så låg att det inte innebär en hälsorisk.

Mätningarna, som görs av kommunen, innefattar även algförekomst och vattentemperatur. Testerna visar att algblomningen inte har kommit i gång i Skövde, och att den som vill bada varmt gör detta bäst i Karstorp.

Bakteriehalten mäts

Provtagningen mäter halter av bakterietyperna Escherichia coli och intestinala enterokocker. I början av juni var bakterienivåerna av denna typ förhöjda i Karstorpssjön, men de har nu återigen sjunkit till en tjänlig nivå. Bakterierna som mäts framkallar inte sjukdomar i sig. De fungerar som indikationer på förekomst av mer hälsovådliga mikroorganismer, som kan vara en följd av någon slags förorening.

Ej vattenburet

Förra veckan fick Miljösamverkan in klagomål om ett barn som kräkts efter bad i Bolougnersjön. Man kontaktade Smittskydd vid SkaS som inte fått in några liknande fall. Några fler fall har heller inte rapporterats, och Miljösamverkan bedömer därför inte barnets smittokälla som vattenburen.

Alger i Örlen

Man har även fått in klagomål om den blågröna färgen på vattnet i Tibrosjön Örlen. Miljösamverkan har varit på plats och bedömer fallet inledningsvis som en algblomning, där cyanobakterierna som bildas under processen kan ge vattnet en blågrön färg. Vattnet har ännu inte analyserats.

  • Thea Mossige-Norheim