13 jul 2015 11:00

13 jul 2015 11:19

Måla och skapa i Skövde

Ger alla en chans att vara kreativa

På konstmuseet är det lugnt och tyst. Men när den öppna verkstaden har besök, då fylls museet av liv.

Jan Zander är praktikant på konstmuseet och är en av de personer som har hand om den öppna verkstaden. Han beskriver den som ett utrymme dit vem som helst får komma och skapa.

– Den öppna verkstaden gör konstmuseet mer levande, säger han.

Jan Zander tror att verkstaden kan bidra till att barn får upp ögonen för konst och kanske tar sig en titt på utställningarna när de ändå är där. Dessutom kan den även leda till att personer som kanske inte annars hade kommit till museet får en konstupplevelse.

Utvecklande

I den öppna verkstaden täcks väggarna av konst i alla dess former med motiv från realistiska porträtt till abstrakta paljettskapelser. Här finns material för att skapa nästan vad man vill.

– Jag tror att det är väldigt utvecklande att skapa, framför allt för barn som inte har den möjligheten hemma, säger Jan Zander.

Responsen på den öppna verkstaden har hittills varit väldigt positiv och Jan Zander hoppas på att fler ska upptäcka den och ta möjligheten att komma dit och skapa.

Skövdekonstnär

Just nu pågår en utställning av Elli Hemberg, en konstnär född och uppvuxen i Skövde. Hon skapade många av sina verk i pappersform, vilka sedan viktes till figurer efter matematiska uträkningar. Vissa av dessa pappersfigurer gjordes sedan i större storlek och placerades ut runt om i Sverige. Många av hennes verk finns i Skövde och några har donerats till staden.

– De skulpturer vi har på den här utställningen är helt unika, säger Jan Zander.

Fritt skapande

Men trots att möjligheten finns att själv skapa liknande pappersfigurer i den öppna verkstaden är det inga krav på att skapa konst lik Elli Hembergs.

– Här får man skapa allt mellan himmel och jord, säger han.

Jan Zander är praktikant på konstmuseet och är en av de personer som har hand om den öppna verkstaden. Han beskriver den som ett utrymme dit vem som helst får komma och skapa.

– Den öppna verkstaden gör konstmuseet mer levande, säger han.

Jan Zander tror att verkstaden kan bidra till att barn får upp ögonen för konst och kanske tar sig en titt på utställningarna när de ändå är där. Dessutom kan den även leda till att personer som kanske inte annars hade kommit till museet får en konstupplevelse.

Utvecklande

I den öppna verkstaden täcks väggarna av konst i alla dess former med motiv från realistiska porträtt till abstrakta paljettskapelser. Här finns material för att skapa nästan vad man vill.

– Jag tror att det är väldigt utvecklande att skapa, framför allt för barn som inte har den möjligheten hemma, säger Jan Zander.

Responsen på den öppna verkstaden har hittills varit väldigt positiv och Jan Zander hoppas på att fler ska upptäcka den och ta möjligheten att komma dit och skapa.

Skövdekonstnär

Just nu pågår en utställning av Elli Hemberg, en konstnär född och uppvuxen i Skövde. Hon skapade många av sina verk i pappersform, vilka sedan viktes till figurer efter matematiska uträkningar. Vissa av dessa pappersfigurer gjordes sedan i större storlek och placerades ut runt om i Sverige. Många av hennes verk finns i Skövde och några har donerats till staden.

– De skulpturer vi har på den här utställningen är helt unika, säger Jan Zander.

Fritt skapande

Men trots att möjligheten finns att själv skapa liknande pappersfigurer i den öppna verkstaden är det inga krav på att skapa konst lik Elli Hembergs.

– Här får man skapa allt mellan himmel och jord, säger han.

  • Sally Eriksson