13 jul 2015 13:14

13 jul 2015 17:09

Skövde nästan sämst i landet på körkortsprov

Blandade resultat för körkortstagare i Skövde

Skövde har en topplacering sett till andel godkända uppkörningar. Det visar Trafikverkets halvårsstatistik. Men för teoridelen är det tvärtom - här är Skövde nästan sämst i landet. Finns det en förklaring?

Under januari till maj i år godkändes 60,47 procent av körproven i Skövde. Det är den fjärde högsta siffran i landet, med ett snitt på 48,82 procent. Under samma period godkändes 42,26 procent av Skövdes kunskapsprov. Av landets 29 kontor är det här bara fem stycken som har en lägre andel godkända resultat.

”Sticker ut”

Ingen annan ort med så många godkända uppkörningar som Skövde, visar upp en så låg andel godkända teoriprov. Lars Lundin är avdelningschef för region Syd inom förarprov på Trafikverket. Han menar att Skövdes siffror utmärker sig.

– Den vanligaste tendensen är att om det går bra på uppkörningen, så brukar teorin också gå bra. Det här sticker ut lite, och jag har ingen bra förklaring på varför.

Lika bedömning

På de mindre kontorsorterna godkänns i regel fler provtagare. För att vara en medelstor uppkörningsstad, har alltså Skövde ovanligt många godkända uppkörningar. Lars Lundin vill inte spekulera i om kontorsorten kan ha någon betydelse för resultatet.

– Men man kan helt ovetenskapligt säga att man i glesbygd generellt är mer beroende av ett körkort och att motivationen då kan vara högre.

Umeå universitet genomförde 2009 en studie där man undersökte samstämmigheten i bedömningen av förarprov runt om i landet. Resultatet visade då en mycket god överensstämmelse mellan bedömningarna, vare sig man körde upp i Kiruna eller Malmö.

Extrema siffror 2014

Under 2014 hade Skövde lägst andel godkända kunskapsprov i landet. Samtidigt hade regionen näst högst andel godkända uppkörningar. Leo Kortelainen, tillförordnad kontorschef och trafikinspektör i Skövde, säger att det inte finns någon förklaring till siffrorna. De senaste tio åren har resultaten sjunkit nationellt för både teori och praktik.

– Jag har också hört från trafikskolepersonal i Skövde att många ungdomar inte är intresserade av teorin, säger Leo Kortelainen.

Teorin knepig

Skövdes förarprovskontor är en låg, svart byggnad i Hasslums industriområde. På sommaren kommer många långväga hit för en ledig provtid. Båda uppkörning och teori måste klaras av inom åtta veckor, annars nollställs resultaten.

I väntrummet är det nästan helt tyst. Arjeta Barjamaj var två rätta svar från godkänt förra veckan.

– Men last, totalvikt och sådant känns svårt.

Arjeta Barjamaj hoppas. Med körkort skulle hon kunna slippa få skjuts till jobbet som förskollärare. Uppkörningen klarade hon i onsdags.

Gabriella Karlsson skriver teoriprovet för femte gången. I går var hon här, och tre gånger förra veckan. Tidigare har hon bara varit några enstaka svar från gränsen på 52 poäng. Hon känner sig lugn, även om dyslexin ställer till problem.

– Men jag har pluggat extra mycket inför i dag, säger hon.

Under januari till maj i år godkändes 60,47 procent av körproven i Skövde. Det är den fjärde högsta siffran i landet, med ett snitt på 48,82 procent. Under samma period godkändes 42,26 procent av Skövdes kunskapsprov. Av landets 29 kontor är det här bara fem stycken som har en lägre andel godkända resultat.

”Sticker ut”

Ingen annan ort med så många godkända uppkörningar som Skövde, visar upp en så låg andel godkända teoriprov. Lars Lundin är avdelningschef för region Syd inom förarprov på Trafikverket. Han menar att Skövdes siffror utmärker sig.

– Den vanligaste tendensen är att om det går bra på uppkörningen, så brukar teorin också gå bra. Det här sticker ut lite, och jag har ingen bra förklaring på varför.

Lika bedömning

På de mindre kontorsorterna godkänns i regel fler provtagare. För att vara en medelstor uppkörningsstad, har alltså Skövde ovanligt många godkända uppkörningar. Lars Lundin vill inte spekulera i om kontorsorten kan ha någon betydelse för resultatet.

– Men man kan helt ovetenskapligt säga att man i glesbygd generellt är mer beroende av ett körkort och att motivationen då kan vara högre.

Umeå universitet genomförde 2009 en studie där man undersökte samstämmigheten i bedömningen av förarprov runt om i landet. Resultatet visade då en mycket god överensstämmelse mellan bedömningarna, vare sig man körde upp i Kiruna eller Malmö.

Extrema siffror 2014

Under 2014 hade Skövde lägst andel godkända kunskapsprov i landet. Samtidigt hade regionen näst högst andel godkända uppkörningar. Leo Kortelainen, tillförordnad kontorschef och trafikinspektör i Skövde, säger att det inte finns någon förklaring till siffrorna. De senaste tio åren har resultaten sjunkit nationellt för både teori och praktik.

– Jag har också hört från trafikskolepersonal i Skövde att många ungdomar inte är intresserade av teorin, säger Leo Kortelainen.

Teorin knepig

Skövdes förarprovskontor är en låg, svart byggnad i Hasslums industriområde. På sommaren kommer många långväga hit för en ledig provtid. Båda uppkörning och teori måste klaras av inom åtta veckor, annars nollställs resultaten.

I väntrummet är det nästan helt tyst. Arjeta Barjamaj var två rätta svar från godkänt förra veckan.

– Men last, totalvikt och sådant känns svårt.

Arjeta Barjamaj hoppas. Med körkort skulle hon kunna slippa få skjuts till jobbet som förskollärare. Uppkörningen klarade hon i onsdags.

Gabriella Karlsson skriver teoriprovet för femte gången. I går var hon här, och tre gånger förra veckan. Tidigare har hon bara varit några enstaka svar från gränsen på 52 poäng. Hon känner sig lugn, även om dyslexin ställer till problem.

– Men jag har pluggat extra mycket inför i dag, säger hon.

  • Thea Mossige-Norheim