14 jul 2015 06:00

14 jul 2015 06:00

Färre utländska sökande till högskolor

För första gången på flera år sjunker antalet utländska avgiftsskyldiga studenter som söker högskolestudier i Sverige. Årets siffror visar en minskning 600 ansökningar till svenska utbildningar jämfört med i fjol.

Utländska studenter som söker högskolestudier i Sverige är skyldiga att betala för studierna. För första gången på flera år sjunker siffrorna över utländska sökande.

Jämfört med fjolårets siffror som låg på omkring 5 400 sökande, ligger årets siffror på 4 800 sökande, vilket innebär en minskning med över 600 personer, enligt ny statistik från Universitets- och högskolerådet.

Men någon djupare analys av siffrorna har ännu inte färdigställts, uppger Lena Lindberg-Ernstson, kommunikatör på UHR till Nyhetsbyrån Sirenen.

Tapp 2011

Avgiftssystemet gäller utländska studenter utom från EU/EES och Schweiz, och infördes 2011. Vid införandet minskade andelen utländska studenter, men antalet sökande har sedan dess ökat successivt, fram till höstterminen 2015.

Till höstterminen 2011 inkom drygt 3 100 ansökningar från avgiftsskyldiga. Året därpå steg antalet med drygt 1 600 ansökningar. 2013 gjordes drygt 5 200 ansökningar, och i fjol drygt 5 400, för att inför höstens studier tappa till dryga 4 800 ansökningar.

Två betalande i Skövde

Till Högskolan i Skövde var det totalt 25 personer som är avgiftsskyldiga som sökte till en utbildning med start i höst.

Av dessa har två stycken blivit antagna, en student från Irak och en från Norge, samt en reserv från Åland.

Flest utländska ansökningar till Skövde gjorde från Finland, där totalt 78 ansökningar gjordes till de olika utbildningarna. Av dessa var 73 avgiftsbefriade, varav 15 har antagits och 18 är reserver. Av de fem avgiftsskyldiga finländare som sökte till His var det ingen som antogs.

Enligt den nya statiken från Universitets- och högskolerådet framgår att närmare 266 000 personer totalt har antagits till högskolestudier i Sverige i höst.

Utländska studenter som söker högskolestudier i Sverige är skyldiga att betala för studierna. För första gången på flera år sjunker siffrorna över utländska sökande.

Jämfört med fjolårets siffror som låg på omkring 5 400 sökande, ligger årets siffror på 4 800 sökande, vilket innebär en minskning med över 600 personer, enligt ny statistik från Universitets- och högskolerådet.

Men någon djupare analys av siffrorna har ännu inte färdigställts, uppger Lena Lindberg-Ernstson, kommunikatör på UHR till Nyhetsbyrån Sirenen.

Tapp 2011

Avgiftssystemet gäller utländska studenter utom från EU/EES och Schweiz, och infördes 2011. Vid införandet minskade andelen utländska studenter, men antalet sökande har sedan dess ökat successivt, fram till höstterminen 2015.

Till höstterminen 2011 inkom drygt 3 100 ansökningar från avgiftsskyldiga. Året därpå steg antalet med drygt 1 600 ansökningar. 2013 gjordes drygt 5 200 ansökningar, och i fjol drygt 5 400, för att inför höstens studier tappa till dryga 4 800 ansökningar.

Två betalande i Skövde

Till Högskolan i Skövde var det totalt 25 personer som är avgiftsskyldiga som sökte till en utbildning med start i höst.

Av dessa har två stycken blivit antagna, en student från Irak och en från Norge, samt en reserv från Åland.

Flest utländska ansökningar till Skövde gjorde från Finland, där totalt 78 ansökningar gjordes till de olika utbildningarna. Av dessa var 73 avgiftsbefriade, varav 15 har antagits och 18 är reserver. Av de fem avgiftsskyldiga finländare som sökte till His var det ingen som antogs.

Enligt den nya statiken från Universitets- och högskolerådet framgår att närmare 266 000 personer totalt har antagits till högskolestudier i Sverige i höst.

Välkommen att kommentera på sla.se. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, om det är första gången du kommenterar läs våra regler kring artikelkommentarer.