14 jul 2015 11:46

14 jul 2015 11:51

Fler sökande till årets program

Allt fler väljer Skövde som studieort

I höst antas 1 968 nya studenter till grundutbildningar vid Högskolan i Skövde. Antalet förstahandssökande har ökat med sex procent jämfört med 2014.

– Jag tror fler fått syn på att vi erbjuder väldigt bra utbildningar, säger rektor Sigbritt Karlsson.

Det totala sökantalet har ökat med tre procent från höstterminen 2014. Störst är sjuksköterskeprogrammet med 1651 ansökningar, där 130 personer har antagits i det första urvalet. Personal, organisation och ledarskapsprogrammet, ekonomprogrammet samt hälsocoachprogrammet visar upp liknande söksiffror.

Bra lärarkontakt

Tillsammans med de större och äldre universiteten har Skövde toppbetyg på kvalitetsutvärderingarna. Sigbritt Karlsson tror att det bidrar stort till det ökande sökantalet.

– Här har vi sett hur studenterna upplever den nära kontakten med lärarna som särskilt positiv för studierna.

Bara omkring 25 personer antas varje år till grundutbildningarna inom dataspelsutveckling. Även här har de sökande blivit betydligt fler. Inriktningen inom dataspelsdesign är populärast. I år har 785 personer sökt utbildningen jämfört med fjolårets 602. Antalet kvinnor som söker sig till dessa program har också ökat markant. 45 procent fler kvinnor har antagits till program inom dataspelsutveckling jämfört med 2014.

Internationell satsning

Förutom extra fokus på tydlig information inför terminsstarten, kommer högskolan att lägga större resurser på ökad internationalisering under hösten.

– Vi skulle gärna se en större spridning bland våra elever. Dels att fler utländska studenter söker sig hit, och att fler från oss vill studera utomlands. Vi måste vara tydligare med att det fungerar bra och inte förlänger studietiden, säger Sigbritt Karlsson.

Det totala sökantalet har ökat med tre procent från höstterminen 2014. Störst är sjuksköterskeprogrammet med 1651 ansökningar, där 130 personer har antagits i det första urvalet. Personal, organisation och ledarskapsprogrammet, ekonomprogrammet samt hälsocoachprogrammet visar upp liknande söksiffror.

Bra lärarkontakt

Tillsammans med de större och äldre universiteten har Skövde toppbetyg på kvalitetsutvärderingarna. Sigbritt Karlsson tror att det bidrar stort till det ökande sökantalet.

– Här har vi sett hur studenterna upplever den nära kontakten med lärarna som särskilt positiv för studierna.

Bara omkring 25 personer antas varje år till grundutbildningarna inom dataspelsutveckling. Även här har de sökande blivit betydligt fler. Inriktningen inom dataspelsdesign är populärast. I år har 785 personer sökt utbildningen jämfört med fjolårets 602. Antalet kvinnor som söker sig till dessa program har också ökat markant. 45 procent fler kvinnor har antagits till program inom dataspelsutveckling jämfört med 2014.

Internationell satsning

Förutom extra fokus på tydlig information inför terminsstarten, kommer högskolan att lägga större resurser på ökad internationalisering under hösten.

– Vi skulle gärna se en större spridning bland våra elever. Dels att fler utländska studenter söker sig hit, och att fler från oss vill studera utomlands. Vi måste vara tydligare med att det fungerar bra och inte förlänger studietiden, säger Sigbritt Karlsson.

  • Thea Mossige-Norheim