14 jul 2015 19:00

14 jul 2015 19:05

Inga hundar tillåtna på Skövdes badplatser

Under sommaren är det många som vill ta med sig djuren och bada. Men till Skövdes badplatser får de inte följa med.

I Skövde är varken hund eller häst välkomna till de offentliga badplatserna. Om man vill låta sitt djur svalka sig får man i stället vända sig någon annanstans, till exempel till badplatser som inte är anlagda av kommunen.

Offentliga badplatser

I Skövde räknas Boulognersjön, Karstorpssjöns badplats, Stora badviken och Villeviken vid Simsjön samt Sjötorpsbadet som offentliga badplatser. Vid dessa är varken hundar eller andra sällskapsdjur, som hästar välkomna. Detta på grund av att även hundrädda och allergiker ska kunna bada, samt att djuren kan smutsa ner på stranden och i vattnet.

Inga planer

Och framtiden för de som vill ha med sig hunden i vattnet ser inte så ljus ut.

– Det finns inga planer för ett hundbad på offentliga badplatser, säger Lars-Göran Elversson, enhetschef på Billingens fritidsområde.

Om det däremot skulle kunna byggas en speciell hundbadplats är inget han kan svara på i dagsläget.

Andra alternativ

Men det är inte en omöjlighet för hunden att få hoppa i vattnet under sommaren. I alla vattendrag utan en kommunalt anlagd badplats så är även hundar välkomna. Linoljedammen, Käpplundasjön och Hållsdammen är några exempel på ställen där hunden kan ta sig ett dopp.

Även i sjöar där det finns offentliga badplatser, som Sjötorpssjön och Karstorpssjön går det bra att bada med hund, så länge man gör det i andra delar av sjön än där själva badplatsen är.

– Det går även bra att bada när det inte är badsäsong, säger Lars-Göran Elversson.

Inte bara badplatser

Vad man får och inte får göra på offentliga platser i staden regleras utifrån kommunens ordningsföreskrift. I Skövde gäller hundförbudet för offentliga badplatser och även lekplatser samt begravningsplatser. Bryter man mot dessa föreskrifter riskar man att dömas till penningböter.

I Skövde är varken hund eller häst välkomna till de offentliga badplatserna. Om man vill låta sitt djur svalka sig får man i stället vända sig någon annanstans, till exempel till badplatser som inte är anlagda av kommunen.

Offentliga badplatser

I Skövde räknas Boulognersjön, Karstorpssjöns badplats, Stora badviken och Villeviken vid Simsjön samt Sjötorpsbadet som offentliga badplatser. Vid dessa är varken hundar eller andra sällskapsdjur, som hästar välkomna. Detta på grund av att även hundrädda och allergiker ska kunna bada, samt att djuren kan smutsa ner på stranden och i vattnet.

Inga planer

Och framtiden för de som vill ha med sig hunden i vattnet ser inte så ljus ut.

– Det finns inga planer för ett hundbad på offentliga badplatser, säger Lars-Göran Elversson, enhetschef på Billingens fritidsområde.

Om det däremot skulle kunna byggas en speciell hundbadplats är inget han kan svara på i dagsläget.

Andra alternativ

Men det är inte en omöjlighet för hunden att få hoppa i vattnet under sommaren. I alla vattendrag utan en kommunalt anlagd badplats så är även hundar välkomna. Linoljedammen, Käpplundasjön och Hållsdammen är några exempel på ställen där hunden kan ta sig ett dopp.

Även i sjöar där det finns offentliga badplatser, som Sjötorpssjön och Karstorpssjön går det bra att bada med hund, så länge man gör det i andra delar av sjön än där själva badplatsen är.

– Det går även bra att bada när det inte är badsäsong, säger Lars-Göran Elversson.

Inte bara badplatser

Vad man får och inte får göra på offentliga platser i staden regleras utifrån kommunens ordningsföreskrift. I Skövde gäller hundförbudet för offentliga badplatser och även lekplatser samt begravningsplatser. Bryter man mot dessa föreskrifter riskar man att dömas till penningböter.

  • Sally Eriksson