14 jul 2015 16:27

14 jul 2015 19:04

"Konflikten kan bli långvarig"

Brandmännens riksförbund skärper nu stridsåtgärderna mot arbetsgivaren SKL - Sveriges kommuner och landsting. En månad efter slutförhandling mellan parterna har fortfarande inget nytt avtal för deltidsbrandmännen träffats.

Det är både missnöje med lönen och villkoren som ligger bakom konflikten. Fackförbundet framhåller att de halkat efter i löneutvecklingen och kräver nu en lönehöjning med 15 procent på tre år.

Under den gångna månaden har det varit blockad mot arbete utanför ordinare arbetsschema och vissa specifika arbetsuppgifter.

Drar in dispens...

Facket meddelar att tidigare givna dispenser nu ska dras in från och med den 24 juli och nya beviljas ytterst restriktivt. Men även i fortsättningen ska deltidsbrandmännen utföra räddningstjänst- och livräddande sjukvårdsuppdrag.

Det har befarats att stridsåtgärderna skulle ge högre arbetsbelastning för heltidsbrandmännen.

– Vi har bara behövt plocka in slangar efter utryckningar (som deltidsbrandmännen inte gör under konflikten). Annars har det inte varit något, säger Rickard Johansson, förbundsdirektör i Östra Skaraborg.

...som återtas?

När nu dispenserna dras in drabbas Östra Skaraborg på en punkt: En sjukskrivning som hittills har kunnat ersättas dras in från den 24 juli.

– Men vi kommer att skicka in ytterligare en dispens för just den situationen.

– Vi avvaktar svar om det innan vi tar ett nytt beslut.

Det hamnar därmed på arbetsgivaren att lösa eventuella luckor som uppstår.

Facket lanserar ytterligare ett datum, 15 augusti, då fler stridsåtgärder träder i kraft om fortfarande inget avtal kunnat träffas: Frivilliga schemabyten mellan deltidsbrandmännen upphör då.

Men någon större skillnad blir det alltså inte i deltidsbrandmännens uppgifter.

– De kommer fortfarande att återställa fordonen i ursprungligt skick.

Stridsåtgärderna har även stopp på övningsverksamhet och utbildning utanför beredskapsvecken.

– Men nu kommer de att få de utbilda sig utanför beredskapstiden.

När räknar du med att konflikten är löst?

– Den sköts på central nivå och jag får hänvisa till SKL, men min bedömning är att det kan bli långvarigt.

I Östra Skaraborg finns i dag 180 deltidsbrandmän, vara 24 i Skövde.

Det är både missnöje med lönen och villkoren som ligger bakom konflikten. Fackförbundet framhåller att de halkat efter i löneutvecklingen och kräver nu en lönehöjning med 15 procent på tre år.

Under den gångna månaden har det varit blockad mot arbete utanför ordinare arbetsschema och vissa specifika arbetsuppgifter.

Drar in dispens...

Facket meddelar att tidigare givna dispenser nu ska dras in från och med den 24 juli och nya beviljas ytterst restriktivt. Men även i fortsättningen ska deltidsbrandmännen utföra räddningstjänst- och livräddande sjukvårdsuppdrag.

Det har befarats att stridsåtgärderna skulle ge högre arbetsbelastning för heltidsbrandmännen.

– Vi har bara behövt plocka in slangar efter utryckningar (som deltidsbrandmännen inte gör under konflikten). Annars har det inte varit något, säger Rickard Johansson, förbundsdirektör i Östra Skaraborg.

...som återtas?

När nu dispenserna dras in drabbas Östra Skaraborg på en punkt: En sjukskrivning som hittills har kunnat ersättas dras in från den 24 juli.

– Men vi kommer att skicka in ytterligare en dispens för just den situationen.

– Vi avvaktar svar om det innan vi tar ett nytt beslut.

Det hamnar därmed på arbetsgivaren att lösa eventuella luckor som uppstår.

Facket lanserar ytterligare ett datum, 15 augusti, då fler stridsåtgärder träder i kraft om fortfarande inget avtal kunnat träffas: Frivilliga schemabyten mellan deltidsbrandmännen upphör då.

Men någon större skillnad blir det alltså inte i deltidsbrandmännens uppgifter.

– De kommer fortfarande att återställa fordonen i ursprungligt skick.

Stridsåtgärderna har även stopp på övningsverksamhet och utbildning utanför beredskapsvecken.

– Men nu kommer de att få de utbilda sig utanför beredskapstiden.

När räknar du med att konflikten är löst?

– Den sköts på central nivå och jag får hänvisa till SKL, men min bedömning är att det kan bli långvarigt.

I Östra Skaraborg finns i dag 180 deltidsbrandmän, vara 24 i Skövde.

  • Rikard Jansson

Välkommen att kommentera på sla.se. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, om det är första gången du kommenterar läs våra regler kring artikelkommentarer.