14 jul 2015 20:00

14 jul 2015 20:00

Stort intresse för bredbandsutbyggnad

Intresset för fiberutbyggnaden i Värsås- och Varolaområdet är stort och nu går projektet in i skarpt läge.

Dessutom erbjuds hushållen i Igelstorp tätort att ansluta sig.

855 hushåll i Värsås tätort, Varola och på landsbygden öster och sydost om Skövde är erbjudna att ansluta sig till fiberutbyggnaden som Skövde Fiber AB planerar.

Över 400 hushåll har i dag tackat ja och betalat in 1 500 kronor till Skövde Fiber AB. De blir alla delägare i bolaget och det planerade bredbandsnätet.

– Nu går vi vidare med att ta in offerter och att skriva markägaravtal, säger Stefan Larsson, som sitter i styrelsen för Skövde Fiber AB.

Prisnivå

Han säger att bolaget behöver ha en anslutningsgrad på cirka 70 procent för att klara den kalkyl på 23 000 – 30 000 kronor per hushåll som bolaget beräknat. Det är priset för att få fibern dragen fram till staketet på tomten.

I dag bedömer han intresset så stort att bolaget kommer nå målet.

Dessutom satsar Skövde Fiber AB på att erbjuda 225 boende i Igelstorps tätort möjligheten att ansluta sig till nätet.

Medan de flesta andra bredbandssatsningar görs i föreningsform väljer man här bolagsformen.

– Vi blir så mycket större jämfört med andra föreningar och beslutsvägarna skulle bli för långa. Nu har vi en styrelse som med hjälp av två arbetsgrupper som driver arbetet, säger Larsson, som säger att allt arbete görs ideellt.

Bolaget har som mål att själva sköta driften och delvis finansiera det genom att försöka få in reklamintäkter.

Tar in aktiekapital

15–20 miljoner kronor kommer utbyggnaden att kosta. Finansieringen sker inledningsvis genom att samtliga hushåll/delägare betalar 1 500 kronor för en aktie i bolaget. Delägarna kommer sedan faktureras i takt med att utbyggnaden sker. Alla delägare kommer att betala lika mycket för sin anslutning oavsett var man bor.

Flera personer har till SLA ifrågasatt att bolaget skickat fakturor innan man ingått avtal med fastighetsägarna.

– Vi har fått många frågor om det och hos en del har vår information hamnat i direktreklamen och försvunnit. Vi får inte längre lika mycket frågor och jag känner ingen oro att vi inte nått ut till alla. Vi kommer också söka ett aktivt nej för att vara säkra på att alla verkligen får frågan. I sista hand tar vi operation dörrknackning för att nå alla.

Bolaget har ingen revisor, behövs inte det?

– Vi anlitar en bokföringsbyrå som sköter vår bokföring, men vi bedömer inte att aktiebolagslagen kräver att vi ska ha revisor. Däremot kan vi enligt vår bolagsordning tillsätta det om vi vill, säger Stefan Larsson.

15–16 mil fiber kommer att plöjas ned i markerna fram till julen 2016. Stefan Larsson hoppas på att arbetet kan börja till hösten om allt gå enligt beräkningarna.

855 hushåll i Värsås tätort, Varola och på landsbygden öster och sydost om Skövde är erbjudna att ansluta sig till fiberutbyggnaden som Skövde Fiber AB planerar.

Över 400 hushåll har i dag tackat ja och betalat in 1 500 kronor till Skövde Fiber AB. De blir alla delägare i bolaget och det planerade bredbandsnätet.

– Nu går vi vidare med att ta in offerter och att skriva markägaravtal, säger Stefan Larsson, som sitter i styrelsen för Skövde Fiber AB.

Prisnivå

Han säger att bolaget behöver ha en anslutningsgrad på cirka 70 procent för att klara den kalkyl på 23 000 – 30 000 kronor per hushåll som bolaget beräknat. Det är priset för att få fibern dragen fram till staketet på tomten.

I dag bedömer han intresset så stort att bolaget kommer nå målet.

Dessutom satsar Skövde Fiber AB på att erbjuda 225 boende i Igelstorps tätort möjligheten att ansluta sig till nätet.

Medan de flesta andra bredbandssatsningar görs i föreningsform väljer man här bolagsformen.

– Vi blir så mycket större jämfört med andra föreningar och beslutsvägarna skulle bli för långa. Nu har vi en styrelse som med hjälp av två arbetsgrupper som driver arbetet, säger Larsson, som säger att allt arbete görs ideellt.

Bolaget har som mål att själva sköta driften och delvis finansiera det genom att försöka få in reklamintäkter.

Tar in aktiekapital

15–20 miljoner kronor kommer utbyggnaden att kosta. Finansieringen sker inledningsvis genom att samtliga hushåll/delägare betalar 1 500 kronor för en aktie i bolaget. Delägarna kommer sedan faktureras i takt med att utbyggnaden sker. Alla delägare kommer att betala lika mycket för sin anslutning oavsett var man bor.

Flera personer har till SLA ifrågasatt att bolaget skickat fakturor innan man ingått avtal med fastighetsägarna.

– Vi har fått många frågor om det och hos en del har vår information hamnat i direktreklamen och försvunnit. Vi får inte längre lika mycket frågor och jag känner ingen oro att vi inte nått ut till alla. Vi kommer också söka ett aktivt nej för att vara säkra på att alla verkligen får frågan. I sista hand tar vi operation dörrknackning för att nå alla.

Bolaget har ingen revisor, behövs inte det?

– Vi anlitar en bokföringsbyrå som sköter vår bokföring, men vi bedömer inte att aktiebolagslagen kräver att vi ska ha revisor. Däremot kan vi enligt vår bolagsordning tillsätta det om vi vill, säger Stefan Larsson.

15–16 mil fiber kommer att plöjas ned i markerna fram till julen 2016. Stefan Larsson hoppas på att arbetet kan börja till hösten om allt gå enligt beräkningarna.

Välkommen att kommentera på sla.se. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, om det är första gången du kommenterar läs våra regler kring artikelkommentarer.