15 jul 2015 13:52

15 jul 2015 16:09

Hjärtpatient utan bedövning - ingen läkarmiss

En kvinna fick inte bedövning under en hjärtoperation och svimmade av stress. Men inspektionen för vård- och omsorg avstår kritik mot de två läkarna.

Kvinnan opererades för hjärtarytmi och hade önskat smärtstillande- och lugnande medel. Men läkarna menar att det skulle missgynnat själva ingreppet och avstod från att ge läkemedel. Något som de informerade skriftligen om innan ingreppet.

Kvinnan hävdar att hon utsattes för risk då ingreppet inletts av en ovan läkare. Ingreppet genomfördes utan komplikationer. IVO ser inte att läkarna brustit i sitt ansvar. De avslutar utredningen utan kritik.

Kvinnan opererades för hjärtarytmi och hade önskat smärtstillande- och lugnande medel. Men läkarna menar att det skulle missgynnat själva ingreppet och avstod från att ge läkemedel. Något som de informerade skriftligen om innan ingreppet.

Kvinnan hävdar att hon utsattes för risk då ingreppet inletts av en ovan läkare. Ingreppet genomfördes utan komplikationer. IVO ser inte att läkarna brustit i sitt ansvar. De avslutar utredningen utan kritik.

  • Rikard Jansson