15 jul 2015 06:00

15 jul 2015 06:00

Sommaren påverkar arbetsförmedlingens statistik

Allt färre ungdomar är inskrivna som arbetslösa i Skövde. I juni månad hade en minskning skett med 22 procent jämfört med året innan.
– Vi har en god arbetsmarknad med viss variation mellan de olika branscherna, säger Pernilla Eriksson, arbetsförmedlingen.

I januari 2015 var antalet arbetslösa ungdomar i Skövde på samma nivå som året innan. Det innefattar ungdomar upp till 24 år.

Men under våren sjönk antalet för att i juni hamna på 22 procent färre inskrivna ungdomar jämfört med samma månad 2014.

Arbeta och studera

En av de olika anledningarna till att färre är inskrivna i juni är att sommarmånaderna oftast leder till vissa förändringar.

– Det kan ha att göra med att färre skriver in sig då man sommarjobbar eller ska börja studera under hösten, säger Pernilla Eriksson, sektionschef i Skövde, arbetsförmedlingen.

Annan påverkan

Men det som talar för att minskningen inte bara handlar om att man redan ordnat arbete eller studier är att antalet arbetslösa också ökar sett till att vissa ungdomar skriver in sig, då de ska söka vikariat under sommaren. Detta gäller även personer som varit på visstidsanställningar som tagit slut framåt sommaren.

Det gör att siffran på antalet arbetslösa också ökar till viss del och att minskningen som skedde i juni också har med själva arbetsmarknaden att göra.

Arbetsmarknaden

Utöver speciella förhållanden som hör sommaren till så berörs läget i grunden av efterfrågan.

Ser man till hur många ungdomar som fått jobb i Skövde under våren så ser man hur kurvan ha följt marknaden.

– Det var på en låg nivå i januari för att sedan nå en topp i mars då delar av industrin hade ett uppsving. Därefter sjönk siffran rejält i april för att sedan gå upp i juni till samma nivå som för juni 2014.

Men även krav på körkort och gymnasial utbildning påverkar när ungdomarna försöker komma ut i arbetslivet.

Prognos för unga

Men blickar man framåt ser arbetsförmedlingen ljust på den kommande hösten.

– Ur ett Skaraborgsperspektiv har vi en god arbetsmarknad med viss variation mellan de olika branscherna. Vi har en hög omsättning och många arbetsgivare hör av sig och behöver rekrytera.

 

I januari 2015 var antalet arbetslösa ungdomar i Skövde på samma nivå som året innan. Det innefattar ungdomar upp till 24 år.

Men under våren sjönk antalet för att i juni hamna på 22 procent färre inskrivna ungdomar jämfört med samma månad 2014.

Arbeta och studera

En av de olika anledningarna till att färre är inskrivna i juni är att sommarmånaderna oftast leder till vissa förändringar.

– Det kan ha att göra med att färre skriver in sig då man sommarjobbar eller ska börja studera under hösten, säger Pernilla Eriksson, sektionschef i Skövde, arbetsförmedlingen.

Annan påverkan

Men det som talar för att minskningen inte bara handlar om att man redan ordnat arbete eller studier är att antalet arbetslösa också ökar sett till att vissa ungdomar skriver in sig, då de ska söka vikariat under sommaren. Detta gäller även personer som varit på visstidsanställningar som tagit slut framåt sommaren.

Det gör att siffran på antalet arbetslösa också ökar till viss del och att minskningen som skedde i juni också har med själva arbetsmarknaden att göra.

Arbetsmarknaden

Utöver speciella förhållanden som hör sommaren till så berörs läget i grunden av efterfrågan.

Ser man till hur många ungdomar som fått jobb i Skövde under våren så ser man hur kurvan ha följt marknaden.

– Det var på en låg nivå i januari för att sedan nå en topp i mars då delar av industrin hade ett uppsving. Därefter sjönk siffran rejält i april för att sedan gå upp i juni till samma nivå som för juni 2014.

Men även krav på körkort och gymnasial utbildning påverkar när ungdomarna försöker komma ut i arbetslivet.

Prognos för unga

Men blickar man framåt ser arbetsförmedlingen ljust på den kommande hösten.

– Ur ett Skaraborgsperspektiv har vi en god arbetsmarknad med viss variation mellan de olika branscherna. Vi har en hög omsättning och många arbetsgivare hör av sig och behöver rekrytera.

 

Välkommen att kommentera på sla.se. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, om det är första gången du kommenterar läs våra regler kring artikelkommentarer.