16 jul 2015 20:14

16 jul 2015 20:14

Boende dröjde för länge med anmälan

En brukare på ett särskilt boende i Karlsborg har vid flera tillfällen utsatt medboende för fysiskt våld, och de medboende har blivit rädda och har känt sig otrygga.

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, bedömer att kommunen har uppfyllt kraven när det gäller utrednings- och anmälningsskyldighet, men att man har dröjt för länge med att rapportera in missförhållandena.

Händelserna inträffade i april och maj 2014, men anmäldes till IVO först i september. Anmälan ska göras så snart man har konstaterat att det rör sig om ett allvarligt missförhållande eller påtaglig risk för ett sådant. Utredningen behöver inte vara avslutad när anmälan skickas in.

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, bedömer att kommunen har uppfyllt kraven när det gäller utrednings- och anmälningsskyldighet, men att man har dröjt för länge med att rapportera in missförhållandena.

Händelserna inträffade i april och maj 2014, men anmäldes till IVO först i september. Anmälan ska göras så snart man har konstaterat att det rör sig om ett allvarligt missförhållande eller påtaglig risk för ett sådant. Utredningen behöver inte vara avslutad när anmälan skickas in.