16 jul 2015 06:00

16 jul 2015 06:00

Bönderna kan vänta sig en bra skörd

Utsikterna för årets skörd i västra Sverige ser bra ut. Lantmännens första prognos visar tecken på en något lägre totalskörd jämfört med rekordåret 2014, även om avkastningen väntas bli högre än femårssnittet.

Förra årets superskörd på 6,21 miljoner ton är svårslagen, då vädret skapade optimala förutsättningar för grödorna. I år förväntas totalskörden uppgå till 5,85 miljoner ton. Det är högre än femårssnittet på 5,36 miljoner ton. Mikael Jeppson, chef för spannmålsenheten på Lantmännen Lantbruk, konstaterar även årets sådd har gynnats av väderleken. Men mycket beror på vädret de kommande veckorna.

– Vi har ett bra bestånd som har skapat förutsättningar för en bra skörd, men nu behöver grödorna värme och sol, säger Mikael Jeppson.

Gynnsam höstsådd

Hela landet har präglats av en mild höst och vinter följt av en kylig, regnig vår. För vårsådda grödor, såsom korn och havre, väntas här avkastningen bli något lägre än normalt.

– När vårsådden etablerar sig behöver den vatten. Men när man sådde vissa grödor så var det lite för regnigt, säger Mikael Jeppson.

Prognosen för de höstsådda grödorna, såsom vete och raps, visar däremot nivåer något över det normala. Det har även det sin förklaring i väderleken. Stora arealer höstsådda grödor och bra förutsättningar under vintern bidrar till den höga totalvolymen.

– Den milda vintern gjorde att höstgrödorna övervintrade väldigt bra, säger Mikael Jeppson.

Stor veteexport

Det är den totala volymen för spannmål, oljeväxter, trindsäd och majs som uppskattas. Av de den beräknade totalskörden på 5,85 miljoner ton, utgörs 5,4 miljoner ton av spannmål. Den goda prognosen för höstsådden öppnar här upp för en ökad export av bland annat vete. Lantmännen räknar med en svensk export av cirka 1,4 miljoner ton spannmål, där majoriteten utgörs av höstvete. Men den kalla våren gör att skördeperioderna har förskjutits något. Det skapar en större osäkerhet, säger Mikael Jeppson.

– Ju längre ut på höstkanten man kommer, desto större risk för ostadigare väder och att skörden tappar kvalité.

Han konstaterar samtidigt att prognosen visar all möjlighet för bra förutsättningar när höstsådden väl ska skördas.

Förra årets superskörd på 6,21 miljoner ton är svårslagen, då vädret skapade optimala förutsättningar för grödorna. I år förväntas totalskörden uppgå till 5,85 miljoner ton. Det är högre än femårssnittet på 5,36 miljoner ton. Mikael Jeppson, chef för spannmålsenheten på Lantmännen Lantbruk, konstaterar även årets sådd har gynnats av väderleken. Men mycket beror på vädret de kommande veckorna.

– Vi har ett bra bestånd som har skapat förutsättningar för en bra skörd, men nu behöver grödorna värme och sol, säger Mikael Jeppson.

Gynnsam höstsådd

Hela landet har präglats av en mild höst och vinter följt av en kylig, regnig vår. För vårsådda grödor, såsom korn och havre, väntas här avkastningen bli något lägre än normalt.

– När vårsådden etablerar sig behöver den vatten. Men när man sådde vissa grödor så var det lite för regnigt, säger Mikael Jeppson.

Prognosen för de höstsådda grödorna, såsom vete och raps, visar däremot nivåer något över det normala. Det har även det sin förklaring i väderleken. Stora arealer höstsådda grödor och bra förutsättningar under vintern bidrar till den höga totalvolymen.

– Den milda vintern gjorde att höstgrödorna övervintrade väldigt bra, säger Mikael Jeppson.

Stor veteexport

Det är den totala volymen för spannmål, oljeväxter, trindsäd och majs som uppskattas. Av de den beräknade totalskörden på 5,85 miljoner ton, utgörs 5,4 miljoner ton av spannmål. Den goda prognosen för höstsådden öppnar här upp för en ökad export av bland annat vete. Lantmännen räknar med en svensk export av cirka 1,4 miljoner ton spannmål, där majoriteten utgörs av höstvete. Men den kalla våren gör att skördeperioderna har förskjutits något. Det skapar en större osäkerhet, säger Mikael Jeppson.

– Ju längre ut på höstkanten man kommer, desto större risk för ostadigare väder och att skörden tappar kvalité.

Han konstaterar samtidigt att prognosen visar all möjlighet för bra förutsättningar när höstsådden väl ska skördas.

  • Thea Mossige-Norheim

Välkommen att kommentera på sla.se. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, om det är första gången du kommenterar läs våra regler kring artikelkommentarer.