17 jul 2015 19:37

17 jul 2015 19:37

Böter för försenad kontroll

Ett företag i Skövde måste betala 1 000 kronor i miljösanktionsavgift eftersom en köldmedierapport gällande läckagekontroll har lämnats in försent. Det har Miljönämnden östra Skaraborg beslutat. Ärendet gäller en läckagekontroll av fluorerade växthusgaser som används i kyl-, luftkonditionerings- och värmepumpsutrustning.