17 jul 2015 19:25

17 jul 2015 19:25

Böter för utebliven kontroll

En fastighetsägare i Hjo måste betala 5 000 kronor i miljösanktionsavgift eftersom kraven på kontrollintervall inte har följts. Det har Miljönämnden östra Skaraborg beslutat.

Ärendet gäller en läckagekontroll av fluorerade växthusgaser, och den ska göras minst en gång var tolfte månad, vilket inte har skett.

Fluorerade växthusgaser används i kyl-, luftkonditionerings- och värmepumpsutrustning.

Ärendet gäller en läckagekontroll av fluorerade växthusgaser, och den ska göras minst en gång var tolfte månad, vilket inte har skett.

Fluorerade växthusgaser används i kyl-, luftkonditionerings- och värmepumpsutrustning.