17 jul 2015 06:00

17 jul 2015 06:00

Kräver att kommuner tar större ansvar

Migrationsverket skriver nu upp sin prognos för antalet ensamkommande flyktingbarn kraftigt och kräver att kommunerna ska ta ett större ansvar i sitt mottagande.

– Vi har en god beredskap, säger Marie Blåder på Skövde kommun.

Hon är avdelningschef för försörjning och integration, inom sektor socialtjänst.

Frågan om utvidgad mottagning diskuterades på avdelningen så sent som under onsdagen.

Lediga platser

– Vi vet inte ännu vad detta innebär för oss, men vi har två lediga platser på vårt eget HVB-hem så vi har en beredskap för att ta emot fler.

– Det görs alltid en utredning om barnens behov och en del kan behöva bo i familjehem i stället.

Kommunen gör bedömningen att det för närvarande inte behöver genomföras några nya personalrekryteringar.

Migrationsverkets prognos för helåret har ökat från 5 000 barn i hela landet till 8 000 barn.

Ifjol kom en ny lag som tvingar kommunerna att ta emot ensamkommande flyktingbarn.

För närvarande har kommunen avtal med Migrationsverket om 22 asylplatser. Därtill 18 platser efter att barnen fått permanent uppehållstillstånd (put).

Barnen bor på HVB-hem eller familjehem tills de fyller 18 år, därefter väljer många att flytta till eget boende.

Om man inte skriver avtal så kan man i stället få ta emot fler barn än förslaget på avtal.

– Skriver man avtal kan man planera mycket mer.

Om kommunerna inte har några tomma platser så fördelas det först till kommuner som inte har något avtal.

– Nu går man över hela Sverige med en jämviktsordning. Man tittar helt enkelt på befolkningsmängden i kommunerna.

Inom avtalet kan kommunerna ange vilken målgrupp som de har.

Många strävar efter att ha en homogen grupp flyktingbarn. För Skövdes del handlar det dock om att främst ta emot pojkar mellan 15-17 år.

Hon är avdelningschef för försörjning och integration, inom sektor socialtjänst.

Frågan om utvidgad mottagning diskuterades på avdelningen så sent som under onsdagen.

Lediga platser

– Vi vet inte ännu vad detta innebär för oss, men vi har två lediga platser på vårt eget HVB-hem så vi har en beredskap för att ta emot fler.

– Det görs alltid en utredning om barnens behov och en del kan behöva bo i familjehem i stället.

Kommunen gör bedömningen att det för närvarande inte behöver genomföras några nya personalrekryteringar.

Migrationsverkets prognos för helåret har ökat från 5 000 barn i hela landet till 8 000 barn.

Ifjol kom en ny lag som tvingar kommunerna att ta emot ensamkommande flyktingbarn.

För närvarande har kommunen avtal med Migrationsverket om 22 asylplatser. Därtill 18 platser efter att barnen fått permanent uppehållstillstånd (put).

Barnen bor på HVB-hem eller familjehem tills de fyller 18 år, därefter väljer många att flytta till eget boende.

Om man inte skriver avtal så kan man i stället få ta emot fler barn än förslaget på avtal.

– Skriver man avtal kan man planera mycket mer.

Om kommunerna inte har några tomma platser så fördelas det först till kommuner som inte har något avtal.

– Nu går man över hela Sverige med en jämviktsordning. Man tittar helt enkelt på befolkningsmängden i kommunerna.

Inom avtalet kan kommunerna ange vilken målgrupp som de har.

Många strävar efter att ha en homogen grupp flyktingbarn. För Skövdes del handlar det dock om att främst ta emot pojkar mellan 15-17 år.

  • Rikard Jansson

Välkommen att kommentera på sla.se. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, om det är första gången du kommenterar läs våra regler kring artikelkommentarer.