17 jul 2015 14:31

17 jul 2015 14:33

Många inställda tåg mellan 19 - 30 juli

Trafikverket genomför under sommaren ställverksarbete vid Göteborgs central. Mellan söndagen den 19 juli och fredagen den 31 juli får resenärer därför räkna med förseningar och inställda tåg.

Både de som återvänder till arbetet efter en avslappnande semester och de som är ute på en avslappande semester och reser med tåg, får de närmaste veckorna räkna med omfattande förseningar.

Kopplar in

Detta på grund av Trafikverkets arbete med att byta ställverksdator. Datorn byttes ut redan 2010 och sedan dess har arbetet med att koppla in olika sträckor av järnvägen pågått. Mellan söndagen den 19 juli och fredagen den 31 juli kopplas den sista sträckan av Västra stambanan in.

Öka kapacitet

Det nya ställverket minskar risken för driftstörningar och det kommer att gå snabbare att analysera och åtgärda exempelvis signalfel.

– Efterfrågan på mer tågtrafik i Göteborg med omnejd är stor och det nya ställverket skapar möjligheter för att öka kapaciteten, skriver Anders Sundberg, som är projektledare på Trafikverket, i ett pressmeddelande.

Signalställverket är den dator som används för att styra växlar och signaler på järnvägen.

Bussersättning

Tågresenärer som enbart rör sig inom Skaraborg påverkas inte nämnvärt av arbetet, men däremot de som åker till och från Göteborg. SJ Regionaltåg mellan sträckan Göteborg-Skövde-Stockholm kommer från och med klockan 21.00 den 19 juli till och med klockan 12.00 den 24 juli vara inställt mellan Göteborg C och Vårgårda station. Sträckan ersätts med buss i båda riktningarna.

Var uppdaterad

Detaljer om tåg- och ersättningstrafiken finns under Trafikläge på Västtrafiks hemsida och resenärer uppmanas att hålla sig uppdaterade om det aktuella trafikläget för just deras tåg.

Både de som återvänder till arbetet efter en avslappnande semester och de som är ute på en avslappande semester och reser med tåg, får de närmaste veckorna räkna med omfattande förseningar.

Kopplar in

Detta på grund av Trafikverkets arbete med att byta ställverksdator. Datorn byttes ut redan 2010 och sedan dess har arbetet med att koppla in olika sträckor av järnvägen pågått. Mellan söndagen den 19 juli och fredagen den 31 juli kopplas den sista sträckan av Västra stambanan in.

Öka kapacitet

Det nya ställverket minskar risken för driftstörningar och det kommer att gå snabbare att analysera och åtgärda exempelvis signalfel.

– Efterfrågan på mer tågtrafik i Göteborg med omnejd är stor och det nya ställverket skapar möjligheter för att öka kapaciteten, skriver Anders Sundberg, som är projektledare på Trafikverket, i ett pressmeddelande.

Signalställverket är den dator som används för att styra växlar och signaler på järnvägen.

Bussersättning

Tågresenärer som enbart rör sig inom Skaraborg påverkas inte nämnvärt av arbetet, men däremot de som åker till och från Göteborg. SJ Regionaltåg mellan sträckan Göteborg-Skövde-Stockholm kommer från och med klockan 21.00 den 19 juli till och med klockan 12.00 den 24 juli vara inställt mellan Göteborg C och Vårgårda station. Sträckan ersätts med buss i båda riktningarna.

Var uppdaterad

Detaljer om tåg- och ersättningstrafiken finns under Trafikläge på Västtrafiks hemsida och resenärer uppmanas att hålla sig uppdaterade om det aktuella trafikläget för just deras tåg.