18 jul 2015 11:00

18 jul 2015 11:00

Döms att betala 5000 kronor

En fastighetsägare i Skövde döms av Mark- och miljödomstolen att betala vite för utebliven radonmätning. Mannen döms att betala 5000 kronor per fastighet.

Miljönämnden östra Skaraborg, Mös, beslutade i februari 2014 om att förelägga mannen att genomföra en mätning av radonhalten i det flerbostadshus som mannen äger på en mindre ort utanför Skövde. Ett beslut som mannen bestrider och menar att mätningar visst är gjorda.

Mätningen skulle vara gjord enligt Strålsäkerhetsmyndighetens metod och resultatet skulle vara rapporterat till Mös senast den 31 januari 2015. När detta inte inkommit beslutade Mark- och miljödomstolen att döma mannen att betala vite på 5000 kronor per fastighet.

Fel metod

Fastighetsägaren hävdar att reslutat av tidigare mätningar har skickats in till nämnden före 2013, men att detta inte ansågs vara utfört med rätt metod. En ny mätning ska sedan ha utförts i enlighet med myndighetens mätmetoder.

Eftersom nämndens beslut bygger på att det nationella miljökvalitetsmålet ”God bebyggd miljö” ska vara uppfyllda först 2020, menar mannen även att ”nämnden måste besinna sig i sin myndighetsutövning”. Enligt honom måste det anses anmärkningsvärt att nämnden väljer att föregå målen med så många år.

Godtar inte

Nämnden godtar inte fastighetsägarens förklaring och menar att mannen haft fyra månader på sig att genomföra radonmätningar och eftersom detta inte skett, trots flera uppmaningar, anser de det nödvändigt att koppla ett vite till föreläggandet. De menar vidare att all mark innehåller nivåer av markradon som kan ge upphov till värden över gränsnivån att alla som äger flerbostadshus ska mäta radon i inomhusluften.

Miljönämnden östra Skaraborg, Mös, beslutade i februari 2014 om att förelägga mannen att genomföra en mätning av radonhalten i det flerbostadshus som mannen äger på en mindre ort utanför Skövde. Ett beslut som mannen bestrider och menar att mätningar visst är gjorda.

Mätningen skulle vara gjord enligt Strålsäkerhetsmyndighetens metod och resultatet skulle vara rapporterat till Mös senast den 31 januari 2015. När detta inte inkommit beslutade Mark- och miljödomstolen att döma mannen att betala vite på 5000 kronor per fastighet.

Fel metod

Fastighetsägaren hävdar att reslutat av tidigare mätningar har skickats in till nämnden före 2013, men att detta inte ansågs vara utfört med rätt metod. En ny mätning ska sedan ha utförts i enlighet med myndighetens mätmetoder.

Eftersom nämndens beslut bygger på att det nationella miljökvalitetsmålet ”God bebyggd miljö” ska vara uppfyllda först 2020, menar mannen även att ”nämnden måste besinna sig i sin myndighetsutövning”. Enligt honom måste det anses anmärkningsvärt att nämnden väljer att föregå målen med så många år.

Godtar inte

Nämnden godtar inte fastighetsägarens förklaring och menar att mannen haft fyra månader på sig att genomföra radonmätningar och eftersom detta inte skett, trots flera uppmaningar, anser de det nödvändigt att koppla ett vite till föreläggandet. De menar vidare att all mark innehåller nivåer av markradon som kan ge upphov till värden över gränsnivån att alla som äger flerbostadshus ska mäta radon i inomhusluften.

Välkommen att kommentera på sla.se. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, om det är första gången du kommenterar läs våra regler kring artikelkommentarer.