18 jul 2015 09:00

18 jul 2015 09:00

Hundägare överklagar Mös-beslut

En hundägare i Skövde måste hålla sina hundar inomhus på nätterna. Nu överklagar hundägaren beslutet till länsstyrelsen och kräver en ändring.

Förbundschefen Sonja Lejmark har för Miljönämnden östra Skaraborgs räkning tagit beslutet som innebär att hundarna inte få vistas i hundgården under nattetid.

Får rastas

I stället ska de hållas inomhus och får endast komma ut för en kort rastning.

Orsaken är återkommande klagomål från grannar som uppger att hundarna skäller i stort sett dagligen och att skällandet kan hålla på i upp till 20 minuter.

En av grannarna uppger att de får nattsömnen störd vilket är orsaken till föreläggandet.

Överklagar

Hundägaren bestrider föreläggandet och i sitt överklagande till Länsstyrelsen för Västra Götaland menar han att beslutet innebär en väsentlig inskränkning för honom och hundarna.

Hundarna är av en ras som trivs bäst när det är svalt och vistas sällan i uppvärmda utrymmen.

Han uppger också att han satt upp skivor i trädgården för att dämpa skallen.

Han ifrågasätter även grannarnas dagböcker och kallar de uppgifterna som icke trovärdiga.

Andra gången

Det är andra gången som miljönämnden förelägger mannen att hålla hundarna inomhus. Det första beslutet överklagades av mannen och länsstyrelsen beslutade då att upphäva beslutet.

Nu handläggs ärendet på nytt och Mös bedömer att hundskallen som förekommer nattetid innebär en risk för olägenhet för människors hälsa genom att deras nattsömn blir störd.

Nämnden anser att det inte är orimligt betungande att hålla hundarna inomhus nattetid. Däremot kan hundägaren rasta sina hundar korta stunder under förutsättning att de hålls under nära uppsikt.

Förbundschefen Sonja Lejmark har för Miljönämnden östra Skaraborgs räkning tagit beslutet som innebär att hundarna inte få vistas i hundgården under nattetid.

Får rastas

I stället ska de hållas inomhus och får endast komma ut för en kort rastning.

Orsaken är återkommande klagomål från grannar som uppger att hundarna skäller i stort sett dagligen och att skällandet kan hålla på i upp till 20 minuter.

En av grannarna uppger att de får nattsömnen störd vilket är orsaken till föreläggandet.

Överklagar

Hundägaren bestrider föreläggandet och i sitt överklagande till Länsstyrelsen för Västra Götaland menar han att beslutet innebär en väsentlig inskränkning för honom och hundarna.

Hundarna är av en ras som trivs bäst när det är svalt och vistas sällan i uppvärmda utrymmen.

Han uppger också att han satt upp skivor i trädgården för att dämpa skallen.

Han ifrågasätter även grannarnas dagböcker och kallar de uppgifterna som icke trovärdiga.

Andra gången

Det är andra gången som miljönämnden förelägger mannen att hålla hundarna inomhus. Det första beslutet överklagades av mannen och länsstyrelsen beslutade då att upphäva beslutet.

Nu handläggs ärendet på nytt och Mös bedömer att hundskallen som förekommer nattetid innebär en risk för olägenhet för människors hälsa genom att deras nattsömn blir störd.

Nämnden anser att det inte är orimligt betungande att hålla hundarna inomhus nattetid. Däremot kan hundägaren rasta sina hundar korta stunder under förutsättning att de hålls under nära uppsikt.

Välkommen att kommentera på sla.se. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, om det är första gången du kommenterar läs våra regler kring artikelkommentarer.