20 jul 2015 06:00

20 jul 2015 07:09

"Vi ser fler ersättningsärenden"

Var tredje jordbrukare i Sverige hade problem med viltskador under förra året. I Skaraborg ser man nu en ökning av ersättningsärenden och fler ansökningar om skyddsjakt som pekar åt att problemet blir ännu större.
– Man ser en ökande trend av skadeproblem för jordbruken, säger Robert Karlsson, Länsstyrelsen, Västra Götaland.

I ny statistik från Statistiska Centralbyrån för 2014 hade 38 procent av odlarna av spannmål, trindsäd och oljeväxter i Sverige upplevt viltskador på sina grödor.

Ser man till läget i Skaraborg under förra året har nu en ökning skett av viltskador som bland annat hänger ihop med att antalet klövdjur har ökat.

Stammar ökar

Den största viltskadan under 2014 för svenska jordbruk stod vildsvinen för med en spannmålsmängd på 42 700 ton, något man också känner av i Skaraborg.

– Vi ser att antalet vildsvin blir större och att fler ansökningar görs gällande skyddsjakt, säger Robert Karlsson, vilthandläggare på Länsstyrelsen Västra Götaland.

Dock är man tydlig med att man inte har exakta siffror på hur mycket vildsvinen påverkar jordbruket utan att man ser ökningen indirekt sett till förfrågningar om skyddsjakter.

Skrämseltaktik

Utöver vildsvin ser man också stora skador på jordbruket av så kallad storfågel som innefattar fåglar så som gäss och tranor.

– Man ser en ökande trend av skadeproblemen för jordbruken och det innefattar bland annat storfågel som kan ge problem som vi sett vid åkrar intill hornborgarsjön.

För att förebygga problemet används bland annat skrämseltaktik.

Skogsodlingar skadas

När det kommer till odling av skogsmark ser man andra tendenser då vildsvinet endast är ett marginellt problem om man jämför med åkerodlingen.

I skogen är det istället andra klövdjur så som rådjur, älg och hjort som står för den största skadan.

– Under 2015 har det varit fortsatt höga skador likt året innan. Vi ser inga tendenser på att det skulle sänkas eller öka åt något håll under den närmaste tiden, säger Jonas Dehlén, skogskonsulent på Skogsstyrelsen.

Enligt länsstyrelsen har man dock märkt av att hjortstammarna ökar som långsiktigt kan ge ökade problem.

Svår återhämtning

De trädsorter som oftast blir angripna är bland annat tall, rönn och asp, där tallen har det svårt att återhämta sig efter skada. Detta har lett till att allt fler slutar med odling av tall.

– Vi har märkt att man har börjat byta mer till gran då tallen inte kan återhämta sig när toppskotten blivit uppätna. Granen är mycket tåligare och klarar sig på ett annat sätt, säger Jonas Dehlén.

I älgbetesinventeringen för 2014 rapporterades färska skador på 11.5 procent av all tallodling i norra Skaraborgen. En siffra som till stor del är oförändrad under 2015.

 

I ny statistik från Statistiska Centralbyrån för 2014 hade 38 procent av odlarna av spannmål, trindsäd och oljeväxter i Sverige upplevt viltskador på sina grödor.

Ser man till läget i Skaraborg under förra året har nu en ökning skett av viltskador som bland annat hänger ihop med att antalet klövdjur har ökat.

Stammar ökar

Den största viltskadan under 2014 för svenska jordbruk stod vildsvinen för med en spannmålsmängd på 42 700 ton, något man också känner av i Skaraborg.

– Vi ser att antalet vildsvin blir större och att fler ansökningar görs gällande skyddsjakt, säger Robert Karlsson, vilthandläggare på Länsstyrelsen Västra Götaland.

Dock är man tydlig med att man inte har exakta siffror på hur mycket vildsvinen påverkar jordbruket utan att man ser ökningen indirekt sett till förfrågningar om skyddsjakter.

Skrämseltaktik

Utöver vildsvin ser man också stora skador på jordbruket av så kallad storfågel som innefattar fåglar så som gäss och tranor.

– Man ser en ökande trend av skadeproblemen för jordbruken och det innefattar bland annat storfågel som kan ge problem som vi sett vid åkrar intill hornborgarsjön.

För att förebygga problemet används bland annat skrämseltaktik.

Skogsodlingar skadas

När det kommer till odling av skogsmark ser man andra tendenser då vildsvinet endast är ett marginellt problem om man jämför med åkerodlingen.

I skogen är det istället andra klövdjur så som rådjur, älg och hjort som står för den största skadan.

– Under 2015 har det varit fortsatt höga skador likt året innan. Vi ser inga tendenser på att det skulle sänkas eller öka åt något håll under den närmaste tiden, säger Jonas Dehlén, skogskonsulent på Skogsstyrelsen.

Enligt länsstyrelsen har man dock märkt av att hjortstammarna ökar som långsiktigt kan ge ökade problem.

Svår återhämtning

De trädsorter som oftast blir angripna är bland annat tall, rönn och asp, där tallen har det svårt att återhämta sig efter skada. Detta har lett till att allt fler slutar med odling av tall.

– Vi har märkt att man har börjat byta mer till gran då tallen inte kan återhämta sig när toppskotten blivit uppätna. Granen är mycket tåligare och klarar sig på ett annat sätt, säger Jonas Dehlén.

I älgbetesinventeringen för 2014 rapporterades färska skador på 11.5 procent av all tallodling i norra Skaraborgen. En siffra som till stor del är oförändrad under 2015.