22 jul 2015 06:00

22 jul 2015 06:00

Kommunen hänvisar till kungörelsen

Skövde kommuns lantmäterichef Peter Nyström anser inte att kommunen brustit i informationen till Gun och Johan Axén.

I stället hänvisar han till att kommunen redovisat bygglovsbeslutet under rubriken kungörelser i SLA den 11 juni med texten ”Convallaria 4 - Bygglov för nybyggnad av affärsbyggnad”.

I annonsen hänvisas berörda till att handlingarna finns på Skövde stadshus.

– Där har vi informerat sakägarkretsen i området, säger Peter Nyström, som under sommaren är tillförordnad samhällsbyggnadschef.

Men de är ju kommunens hyresgäster och den fastighet de hyr är direkt berörd. Är inte det rimligt att de få mer information än så?

– Det här är ett av 650 bygglov som vi hanterar och jag anser att vi har gjort en korrekt bedömning. Men jag har full förståelse för att brukaren inte anser att den fått information, kommenterar Peter Nyström.

Kommunen har nyligen sålt en liten del, 191 kvadratmeter, av den fastighet som Johan Axén hyr till en privat fastighetsägare.

Denne ska bygga affärslokal och parkering för Gengåvan som ska flytta sin verksamhet och då behövdes den markbiten.

Har startbesked

Enligt Peter Nyström har den privata fastighetsägaren startbesked och tillåtelse att schakta på sin egen mark, men inte på den del de köpt av kommunen.

Peter Nyström kunde under tisdagen inte svara på om arbetena utförts på rätt sida fastighetsgränsen.

– Jag har inte varit på plats själv.

Däremot har kommunens personal varit där och mätt in det staket som delvis redan tagits ner. Delar av det står inne på Convallaria 4, det vill säga den fastighet som den privata fastighetsägaren ägde sedan tidigare.

Ann-Sofie Söderberg är avdelningschef för kommunens LSS-verksamhet. Hon vill inte kommentera ärendet för SLA.

I stället hänvisar han till att kommunen redovisat bygglovsbeslutet under rubriken kungörelser i SLA den 11 juni med texten ”Convallaria 4 - Bygglov för nybyggnad av affärsbyggnad”.

I annonsen hänvisas berörda till att handlingarna finns på Skövde stadshus.

– Där har vi informerat sakägarkretsen i området, säger Peter Nyström, som under sommaren är tillförordnad samhällsbyggnadschef.

Men de är ju kommunens hyresgäster och den fastighet de hyr är direkt berörd. Är inte det rimligt att de få mer information än så?

– Det här är ett av 650 bygglov som vi hanterar och jag anser att vi har gjort en korrekt bedömning. Men jag har full förståelse för att brukaren inte anser att den fått information, kommenterar Peter Nyström.

Kommunen har nyligen sålt en liten del, 191 kvadratmeter, av den fastighet som Johan Axén hyr till en privat fastighetsägare.

Denne ska bygga affärslokal och parkering för Gengåvan som ska flytta sin verksamhet och då behövdes den markbiten.

Har startbesked

Enligt Peter Nyström har den privata fastighetsägaren startbesked och tillåtelse att schakta på sin egen mark, men inte på den del de köpt av kommunen.

Peter Nyström kunde under tisdagen inte svara på om arbetena utförts på rätt sida fastighetsgränsen.

– Jag har inte varit på plats själv.

Däremot har kommunens personal varit där och mätt in det staket som delvis redan tagits ner. Delar av det står inne på Convallaria 4, det vill säga den fastighet som den privata fastighetsägaren ägde sedan tidigare.

Ann-Sofie Söderberg är avdelningschef för kommunens LSS-verksamhet. Hon vill inte kommentera ärendet för SLA.