23 jul 2015 06:00

23 jul 2015 06:00

Lång väg till Vision 2025

Olika prognosmodeller ger olika resultat

Vid årsskiftet bodde 53134 personer i Skövde. Men för att målen i Vision Skövde 2025 ska nås, behövs en årlig befolkningsökning på runt 600-650 personer. Det är mer än dubbelt så mycket som förra årets 275. Kommer man att hinna i kapp?

Skövde kommun arbetar sedan 2010 efter en gemensam policy: Vision 2025. I den finns framtidsbilder och mål för att öka tillväxten, upprätthålla välfärden och få ännu fler att välja Skövderegionen som bas. Ett av målen är ett befolkningsantal på 60000 invånare i Skövde år 2025. Den siffran kommer mycket väl att uppnås. Det visar en ny prognos som konsultföretaget Sweco Strategy har gjort på uppdrag av Skövde kommun.

Ny prognosmodell

Men tidigare prognoser är inte lika positiva. En tidigare analys från Sweco Strategy, diarieförd år 2013, visar att man inte kommer upp i invånarantalet 60000 förrän flera år efter 2030. Skillnaden beror enligt kommuncontroller Therese Kandeman på förändringar i antaganden om bostadsproduktionen. I dag lämnar Skövde kommun planer för bostadsbyggande till konsulten Sweco. Därefter läggs det ihop med nationella normalsiffror för exempelvis fruktsamhet från SCB. Utifrån det görs en beräkning.

– Vi bytte modell i fjol för att den bland annat skulle vara lättare att förstå och kommunicera, säger Therese Kandeman.

Therese Kandeman säger att prognosen är tillförlitlig, och att bostadsbyggandet är den enskilt viktigaste faktorn för att få fler invånare till Skövde. Kommunstyrelsens ordförande Katarina Jonsson håller med. Planen är att ett visst antal bostäder ska generera ett visst befolkningsantal. Utifrån det görs befolkningsprognosen.

– Om vi bygger 300 bostäder per år, så flyttar runt 600 personer hit. När vi väl bygger bostäder så fyller vi dem, säger Katarina Jonsson.

”Annat sätt att jobba”

Tidigare var det Lennart Torstensson, statistiker och planeringssekreterare på Skövde kommun, som gjorde prognoserna över befolkningsantalet. Han lade exempelvis ihop vad som hänt regionalt på näringslivssidan under året. Har någon fabrik lagt ned? Kommer vi att få hit en ny myndighet? Han undersökte även faktorer som fruktsamhet och dödlighet i regionen.

– Det var ett väldigt omfattande arbete. Man kan säga att det blev en tes och en antites, som blev en syntes. Det här är lite ett annat sätt att jobba, säger Lennart Torstensson.

Det andra sättet att jobba innebär en verksamhet utifrån Vision Skövde 2025.

– Vi arbetar ju mot visionen. För att konkretisera tillväxtmålen så tog vi fram siffror för det. Men det är ett planeringsantal, säger Therese Kandeman.

Både hon och Katarina Jonsson är ändå övertygade om att man kommer att nå befolkningsmålet.

– Vi har en plan för bostadsbyggandet, och följer vi den så når vi dit, säger Katarina Jonsson.

Therese Kandeman och Katarina Jonsson tillägger att man vid sidan av bostadsbyggandet måste fortsätta locka hit en ung befolkning, samt aktörer från både företags- och föreningsliv. Skövde kommun har haft en oavbruten befolkningsökning sedan början av 2000-talet. Under de senaste fem åren har det årliga invånarantalet ökat med 450 personer i snitt. 2013 var befolkningsökningen 647 personer, den största sedan 1973. Det berodde mycket på en ökad invandring från det krigsdrabbade Syrien. Men för att nå befolkningsmålen i Vision 2025 behöver man årligen ligga runt denna siffra.

– Det kommer att krävas mycket, och det kan vi nog alla enas om, säger Lennart Torstensson.

Skövde kommun arbetar sedan 2010 efter en gemensam policy: Vision 2025. I den finns framtidsbilder och mål för att öka tillväxten, upprätthålla välfärden och få ännu fler att välja Skövderegionen som bas. Ett av målen är ett befolkningsantal på 60000 invånare i Skövde år 2025. Den siffran kommer mycket väl att uppnås. Det visar en ny prognos som konsultföretaget Sweco Strategy har gjort på uppdrag av Skövde kommun.

Ny prognosmodell

Men tidigare prognoser är inte lika positiva. En tidigare analys från Sweco Strategy, diarieförd år 2013, visar att man inte kommer upp i invånarantalet 60000 förrän flera år efter 2030. Skillnaden beror enligt kommuncontroller Therese Kandeman på förändringar i antaganden om bostadsproduktionen. I dag lämnar Skövde kommun planer för bostadsbyggande till konsulten Sweco. Därefter läggs det ihop med nationella normalsiffror för exempelvis fruktsamhet från SCB. Utifrån det görs en beräkning.

– Vi bytte modell i fjol för att den bland annat skulle vara lättare att förstå och kommunicera, säger Therese Kandeman.

Therese Kandeman säger att prognosen är tillförlitlig, och att bostadsbyggandet är den enskilt viktigaste faktorn för att få fler invånare till Skövde. Kommunstyrelsens ordförande Katarina Jonsson håller med. Planen är att ett visst antal bostäder ska generera ett visst befolkningsantal. Utifrån det görs befolkningsprognosen.

– Om vi bygger 300 bostäder per år, så flyttar runt 600 personer hit. När vi väl bygger bostäder så fyller vi dem, säger Katarina Jonsson.

”Annat sätt att jobba”

Tidigare var det Lennart Torstensson, statistiker och planeringssekreterare på Skövde kommun, som gjorde prognoserna över befolkningsantalet. Han lade exempelvis ihop vad som hänt regionalt på näringslivssidan under året. Har någon fabrik lagt ned? Kommer vi att få hit en ny myndighet? Han undersökte även faktorer som fruktsamhet och dödlighet i regionen.

– Det var ett väldigt omfattande arbete. Man kan säga att det blev en tes och en antites, som blev en syntes. Det här är lite ett annat sätt att jobba, säger Lennart Torstensson.

Det andra sättet att jobba innebär en verksamhet utifrån Vision Skövde 2025.

– Vi arbetar ju mot visionen. För att konkretisera tillväxtmålen så tog vi fram siffror för det. Men det är ett planeringsantal, säger Therese Kandeman.

Både hon och Katarina Jonsson är ändå övertygade om att man kommer att nå befolkningsmålet.

– Vi har en plan för bostadsbyggandet, och följer vi den så når vi dit, säger Katarina Jonsson.

Therese Kandeman och Katarina Jonsson tillägger att man vid sidan av bostadsbyggandet måste fortsätta locka hit en ung befolkning, samt aktörer från både företags- och föreningsliv. Skövde kommun har haft en oavbruten befolkningsökning sedan början av 2000-talet. Under de senaste fem åren har det årliga invånarantalet ökat med 450 personer i snitt. 2013 var befolkningsökningen 647 personer, den största sedan 1973. Det berodde mycket på en ökad invandring från det krigsdrabbade Syrien. Men för att nå befolkningsmålen i Vision 2025 behöver man årligen ligga runt denna siffra.

– Det kommer att krävas mycket, och det kan vi nog alla enas om, säger Lennart Torstensson.

  • Thea Mossige-Norheim